Hírek Hírek

Megjelenés: 2016.10.06. 16:11 Utolsó módosítás: 2016.10.06. 16:11

Tájékoztatás a helyszíni ellenőrzések és szemlék megállapításairól

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal – mint kifizető ügynökség – adminisztratív és helyszíni vizsgálatokat végezhet, melyek célja a kérelemben megadott adatok és a jogszabályokban rögzített támogatási feltételek vizsgálata.

A helyszíni vizsgálatokról minden esetben jegyzőkönyv készül.

Fontos kiemelni, hogy amennyiben a helyszíni vizsgálat nem tár fel hibát, hiányosságot, azaz a folyamat ezen része alapján minden rendben van, úgy az még nem értékelhető a kérelem jóváhagyásaként.

Továbbá, amennyiben a helyszíni vizsgálat hibát, hiányosságot tár fel, az nem jelenti automatikusan a kérelem elutasítását, az ügyfél szankcionálását.

Ennek oka, hogy a döntések meghozatala során az eljáráshoz, kérelemhez  kapcsolódó valamennyi ellenőrzés – ugyanúgy az adminisztratív, mint a helyszíni vizsgálat – eredményét figyelembe kell venni.

Az adott kérelemmel kapcsolatos jóváhagyást, elutasítást, szankciót minden esetben a kifizető ügynökség, illetve támogató szerv által kibocsájtott döntés, vagy határozat tartalmazza, nem a helyszíni vizsgálati jegyzőkönyv.