Hírek Hírek

Megjelenés: 2005.04.07. 12:16 Utolsó módosítás: 2009.10.15. 15:14

Tájékoztatás a 2007. évi energianövények igénylésére vonatkozóan
archív

Energianövények igénylése 2007. évi a területalapú támogatásokban (K0077):

 

1.      Az ügyfél igényelhet olyan energianövényre támogatást, amelyre megtalálható a kitöltési útmutatóban energiás hasznosítási kód:


o       EGA01 (búza),

o       EGA06 (kukorica),

o       EGA08 (tritikále),

o       EIP02 (őszi káposztarepce),

o       EIP17 (napraforgó),

o       EFU01 (fű),

o       ENE01 (rövid vágásfordulójú fás szárúak),

o       ERO01 (kender),

o       EGA12 (cirokfélék),

o       EBU01 (burgonya),

o       ECS01 (csicsóka),

o       EVN01 (vízi nád),

o       EMI01 (miscanthus),

o       ECU01 (cukorrépa),


Ebben az esetben a főlap mellé a K0072 (vagy új belépő esetén K0073) nyomtatványon kell kitöltenie és benyújtania az ügyfélnek az energia célú hasznosításra az igénylést.

2.      Amennyiben az ügyfél olyan energianövényre szeretne igényelni támogatást, amelyre nincs a kitöltési útmutatóban energiás hasznosítási kód (pl.: csicseriborsó HUV08), akkor a főlap mellé a K0077 nyomtatványt kell kitöltenie úgy, hogy annak a parcellának az adatait pontosan átmásolja a K0072-es, vagy K0073-as betétlapról (parcellasorsz., blokkazonosító, terület, hasznosítási kód (pl. HUV08)) a K0077-re, amelyikre energianövény támogatást szeretne igényelni.

 

Energianövények igénylésének módosítása 2007. évi területalapú támogatásokban:

 

1.      Új, még nem bejelentett parcellát energianövény hasznosítással szankciómentesen legkésőbb 2007. május 31-ig lehet bejelenteni, mellékelve az energianövény termesztésre vonatkozó szerződést is. Szankcióval terhelt benyújtásra 2007. június 1. - 2007. június 11-ig van lehetőség. A 2007. június 11-e után benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek.

2.      Nem energianövény hasznosítású, de már bejelentett parcellát szankciómentesen legkésőbb 2007. május 31-ig lehet energianövény hasznosításra módosítani, mellékelve az energianövény termesztésre vonatkozó szerződést is. Szankcióval terhelt benyújtásra 2007. június 1. - 2007. június 11-ig van lehetőség. A 2007. június 11-e után benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek.

3.      Amennyiben az első két pont szerinti módosítandó/új parcellára vonatkozóan van a 2007. évi területalapú kitöltési útmutatóban energianövényekre vonatkozóan hasznosítási kód (pl.: GAB06 à EGA06), akkor a fenti bejelentéseket (új parcella vagy parcellamódosítás) a K0074-es formanyomtatványon kell megtenni.

Példa:

-         módosítás esetén: ha a termelő GAB06-ra igényelt támogatást május 15-ig a K0072 vagy K0073 nyomtatványon, akkor a K0074. nyomtatványon – a szerződés benyújtásával egyidejűleg – módosíthatja a már igényelt parcella hasznosítási kódját EGA06-ra

-         új parcella felvitele esetén: amennyiben a termelő május 15-ig még nem igényelt az adott parcellára semmilyen támogatást, – a szerződés benyújtásával egyidejűleg – a K0074. nyomtatványon igényelhet energianövény támogatást (pl.: EGA06) az új parcellára.

4.      Amennyiben az első két pont szerinti módosítandó/új parcellára vonatkozóan nincs a 2007. évi területalapú kitöltési útmutatóban energianövényekre vonatkozóan hasznosítási kód (pl.: HUV08), akkor a fenti bejelentéseket (új parcella vagy parcellamódosítás) a K0077-es formanyomtatványon kell megtenni.

Példa:

-         módosítás esetén: ha a termelő HUV08-ra igényelt támogatást május 15-ig a K0072 vagy K0073 nyomtatványon, akkor a K0077 nyomtatványon – a szerződés benyújtásával egyidejűleg – érvényesítheti az energianövényekre vonatkozó támogatási igényét

-         új parcella felvitele esetén: amennyiben a termelő május 15-ig még nem igényelt az adott parcellára semmilyen támogatást, – a szerződés benyújtásával egyidejűleg – a K0077-es nyomtatványon igényelhet energianövény támogatást (pl.: HUV08) az új parcellára a szürke mezők kitöltésével.

 

5.      Abban az esetben, ha a termelő és a feldolgozó/felvásárló közötti szerződések benyújtása előreláthatólag nem fog május 15-ig megtörténni, akkor javasoljuk, hogy a termelő a területalapú kérelmében (K0072 vagy K0073 nyomtatványon) még ne jelöljön meg energianövény hasznosítást, (és ne küldjön be K0077 nyomtatványt sem), hanem a fenti lehetőségeket kihasználva, a módosítási lehetőségekkel élve a területalapú támogatási kérelem módosítási eljárásán keresztül 2007. május 31-ig nyújtsa be energianövény támogatási kérelmét a K0074. vagy K0077 nyomtatványokon, csatolva a vonatkozó energianövény termesztési/adás-vételi szerződéseket. Szankcióval terhelt benyújtásra 2007. június 1. - 2007. június 11-ig van lehetőség. A 2007. június 11-e után benyújtott szerződések és módosítási kérelmek elutasításra kerülnek.

 

 

Energianövény szerződések benyújtása, módosítása, tartalma:

 

1.      A már energianövényként bejelentett parcellák vonatkozásában, energianövény termesztésére létrejött szerződések benyújtási határideje megegyezik a területalapú kérelembenyújtási határidejével, vagyis 2007. május 15-ig szankciómentesen, szankcióval terhelt benyújtásra 2007. május 16. - 2007. június 11-ig van lehetőség. A 2007. június 11-e után benyújtott szerződések elutasításra kerülnek.

2.      A már benyújtott szerződés szankciómentes módosítására 2007. május 31-ig van lehetőség, szankcióval terhelt módosítására pedig 2007. június 1-11-ig van lehetőség (munkanaponként 1% levonás)

3.      A szerződést minden esetben mind a termelőnek, mind a felvásárlónak/feldolgozónak (attól függően, hogy kivel kötötte a termelő a szerződést) be kell nyújtania a fent meghatározott határideig.

4.      Az energianövény termesztésére létrejött szerződéseknek legalább a következőket kell tartalmazniuk: szerződő felek nevei, címei; szerződés időtartama; összes érintett alapanyag fajtája és az adott fajtával bevetett terület; az alapanyagok becsült mennyiségének leszállítására vonatkozó bármely feltételek; kötelezettségvállalás az alapanyag átvételére és azzal azonos mennyiségnek az energetikai célú hasznosítására/továbbértékesítésére; alapanyag tervezett elsődleges és végső felhasználását.

 

Energianövény termesztéssel érintett parcella fogalma

 

A mezőgazdasági parcella fogalmának megfelelően az egy kérelmező által ténylegesen egy mezőgazdasági kultúrával hasznosított, művelésében egybefüggő területet kell a kérelemben megjelölni.

Ez alapján nem kérelmezhető a valóságban egyben művelt tábla két ’al-parcellára’ megosztva, még akkor sem, ha a hasznosítási kódja szerint a valódi parcella egyik részében energia célú felhasználásra szándékozik termelni az ügyfél, míg a másik felében nem.

 

Az ilyen jellegű problémák felmerülése esetén az alábbi lehetőségek adódnak a kérelemkitöltés során:

 

-          Az ügyfél a teljes parcellára (két korábban jelölt ’al-parcellára’) egyetlen hasznosítási kódot ad meg (pl. vagy GAB06, vagy EGA06);

-          Az ügyfél a valóságban is átművelésre alkalmatlan formában, fizikailag elválasztja a két ’al-parcellát’ (pl. egy nyom, út létesítése a megrajzolt határnak megfelelően)