Hírek

Referenciaárak és átlaghozam-adatok a kárenyhítő juttatás iránti kérelemhez

Referenciaárak és átlaghozam-adatok a kárenyhítő juttatás iránti kérelemhez

Utolsó módosítás: 2015.11.12 16:25

Megjelent a földművelésügyi miniszter közleménye a 2015. kárenyhítési év kárenyhítő juttatás iránti kérelméhez felhasználható referenciaárakról és átlaghozam-adatokról.

A kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtása során ezen ár- és hozamadatok felhasználásával állapítható meg adott növénykultúra tárgyévi, valamint referencia-időszakbeli hozamértéke. A kettő különbözete, azaz a hozamérték-csökkenés adja a kárenyhítő juttatás megállapításának alapját. A hozamérték-csökkenés legfeljebb 80%-a támogatható az állam által, amennyiben a károsult gazda rendelkezik megfelelő mezőgazdasági biztosítással. Biztosítás nélkül az egyébként járó kárenyhítő juttatásnak csak a fele nyújtható.

A referenciaárak tekintetében a közlemény 2015. kárenyhítési évre vonatkozó ár adatait kell figyelembe venni. A 2015. kárenyhítési év referenciaára, valamint a 2015. évi egységes kérelemben megjelölt területnagyság és az agrárkár-megállapító szerv által leigazolt hozam- adatok szolgálnak a tárgyévi hozamérték kiszámításának alapjául.

Az átlaghozam-adatok tekintetében a 2015. kárenyhítési év átlaghozam-adatai az esetben szükségesek, amikor a termelő a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásának időpontjáig az adott növénykultúra területének legfeljebb csak 50 %-án végezte el a betakarítást. Ha pedig a károsult gazda az adott növénykultúrára vonatkozóan nem rendelkezik a referencia-időszak egy vagy több évének bejelentett hozamadatával, akkor az adott növénykultúrára és az adott évre vonatkozóan az elektronikus benyújtó felületen elérhető, most megjelent átlaghozam-adatok alapján képződnek automatikusan a referencia-időszak adatai. Azon esetekben, ahol az országos mellett megyei átlaghozam-adatok is megjelenítésre kerültek, ott a megyei adatokkal kell számolni.

Az összetett számítások módjáról a 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 3. melléklete rendelkezik. Ugyanakkor a 2015. kárenyhítési évtől a számítást az elektronikus rendszer végzi el a termelő és a hatóságok helyett, a károsult gazdák ugyanis idén novembertől elektronikus úton tudják benyújtani a kárenyhítő juttatás iránti kérelmüket. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) erre szolgáló internetes felülete ügyfélkapus beazonosítást követően érhető el ezen a linken. A kárenyhítő juttatás iránti kérelem november 30-ig nyújtható be, a benyújtási határidőn belül a kérelmet többször lehet módosítani. A benyújtott kérelmeket az MVH előzetesen felülvizsgálja a tekintetben, hogy a kérelmet benyújtó például rendelkezik-e az agrárkár-megállapító szerv általi igazolással a mezőgazdasági káreseményről, vagy a fizetési kötelezettségét határidőben megfizette-e. Ezt követően a kérelem szakmai felülvizsgálat érdekében továbbításra kerül az illetékes agrárkár-megállapító szerv részére. Végül 2016 márciusában az MVH dönt a kárenyhítő juttatás iránti kérelmekről a földművelésügyi miniszter által jóváhagyott kifizetési terv alapján.

(FM  Sajtóiroda közleménye)


Kövesse a MobilGazdát a Facebookon: