Hírek Hírek

Megjelenés: 2021.07.27. 19:12 Utolsó módosítás: 2021.07.27. 19:12

Pályázat Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatására

A VP2-4.1.8-21 kódszámú, Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása elnevezésű intézkedésben érintett támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 26. napjától van lehetőség. Az ezen intézkedés keretében igényelt, a mezőgazdaság digitális átállásához szükséges szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó információk benyújtó felületen való megfelelő rögzítéséhez az alábbi tájékoztatást adjuk.

Az érintett szolgáltatásokat számos ajánlattevő nem szolgáltatásonként külön, hanem több egymásra épülő szolgáltatást magában foglaló „szolgáltatás csomagként” szerepelteti a vonatkozó árajánlaton. Ezen árajánlatok jellemzően részletezik a csomag tartalmát képező szolgáltatási tételeket, azonban a szolgáltatások bekerülési költségei csak egy összegben, a szolgáltatási csomag teljes áraként kerülnek feltüntetésre. Annak érdekében, hogy a kérelem benyújtására rendelkezésre álló felületen a támogatásra jelölt tevékenységek egyszerűbb módon, a fenti ismertetett részletezettségű árajánlatoknak megfelelően kerülhessenek rögzítésre, a támogatható tevékenységek legördülő listája kiegészül egy újabb opcióval, melynek elnevezése: Szolgáltatás csomag (a felhívás 3.1.2.1. 1) pontjában foglalt szolgáltatásokból összeállítva).

Amennyiben a Pályázó teljes szolgáltatási csomagra vonatkozó – a teljes csomag bekerülési költségét egyben tartalmazó – árajánlattal rendelkezik, ezen opció kiválasztásával mentesülhet a támogatható tevékenységek legördükő listájában a j-q pontokban – a felhívás 3.1.2.1. 1) a)-h) pontjaiban foglalt szolgáltatásoknak megfelelően – tételesen felsorolt szolgáltatások kiválasztásától, illetve az azokhoz szolgáltatástípusonként külön szükséges bekerülési költség megadásától.

Kérjük, hogy amennyiben ezt a rögzítési lehetőséget választja, az adott Szolgáltatás csomag tevékenységre vonatkozó adatok között, az „Adott tevékenységhez kötődő adatok és információk” mezőben mindenképpen kerüljön rögzítésre azon információ is, hogy az árajánlattal lefedett szolgáltatási csomag a felhívás hivatkozott szakaszában foglalt mely konkrét szolgáltatásokat foglalja magában.

 

Tisztelettel:

Magyar Államkincstár