Hírek

Október 1-ig van lehetőség az EFA másodvetések elvetésére

Október 1-ig van lehetőség az EFA másodvetések elvetésére

Utolsó módosítás: 2022.09.22 14:54

Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet (a továbbiakban: Zöldítés rendelet) 1. § 20. pontja alapján az ökológiai jelentőségű másodvetést tárgyév október 1. napjáig kell elvetni.

Az október 1. napját követően elvetett ökológiai másodvetés bejelentésére nincs lehetőség.

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV.5.) FM rendelet 20. §-a alapján a másodvetések tényleges vetését a tényleges vetés megtörténtét követő 15 napon belül kell bejelenteni az egységes kérelemben, mely a másodvetés elfogadhatóságának feltétele. Amennyiben tehát a tényleges vetés dátuma és a tényleges vetés dátumának bejelentésének napja között több mint 15 nap telik el, az ökológiai másodvetés elutasításra kerül.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra is, hogy a Zöldítés rendelet 22. § 3. pontja alapján az ökológiai másodvetésnek a tényleges vetéstől számított legalább 60 napig a mezőgazdasági termelő földterületén kell lenni, mely időszak alatt tilos növényvédő szert használni, beleértve a csávázott vetőmag használatát. Amennyiben az ökológiai másodvetés a vetést követő 60 napon belül beforgatásra vagy betakarításra kerül, abban az esetben az EFA másodvetés elfogadására nincs lehetőség.

Amennyiben az ökológiai másodvetés vetésekor bejelentett növények keveréke a tervezetthez képest eltér, de a Zöldítés rendelet 3. mellékletében meghatározott EFA másodvetésként figyelembe vehető növények keverékét vetette a gazdálkodó, abban az esetben az egységes kérelemben a tényleges vetés bejelentésekor a valóságnak megfelelően az elvetett növényeket jelentse be (az egységes kérelemben nincs lehetőség olyan kultúra megjelölésére, ami nem felel meg az EFA másodvetés követelményeinek).

Előfordulhat továbbá olyan eset, amikor az ökológiai másodvetést nem a tervezett helyen valósítják meg. Ebben az esetben az egységes kérelem beadó felületén törölni kell az érintett tervezett másodvetést és pontosításként kell felvenni a megvalósítás helyén azt. Ebben a 2022. évi egységes kérelem adatváltozás felhasználói kézikönyvének 2.3.2.10.3.  pontja nyújt segítséget mindenkinek, amely az alábbi linken található: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/0/EK_2022_adatv%C3%A1ltoz%C3%A1s_bead%C3%A1s_FELH_KK/


Kövesse a MobilGazdát a Facebookon: