Hírek Hírek

Megjelenés: 2010.04.08. 11:28 Utolsó módosítás: 2010.04.08. 11:30

Mi kellett az AKG támogatáshoz?
archív

Az Agrár-Környezetgazdálkodási (AKG) programok szántóföldi célprogramjai tekintetében a támogatott terület több mint kétszeresére, a támogatási összeg pedig közel háromszorosára emelkedett.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatai szerint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) AKG programjára összesen 25 018 darab kérelem érkezett, forráshiány miatti elutasítás csak az integrált szántóföldi célprogramnál történt. Integrált szántóföldi célprogramra 16 071 kérelem érkezett 1 646 828,82 hektár területre, ebből 2647 ügyfél kérelmét fogadta el a hivatal. A támogatott határozatokban összesen 1 163 662,65 hektár szerepel, melyből 569 109,14 hektár az integrált szántóföldi célprogramban, illetve 594 553,51 hektár a többi célprogramban, ahol minden igénylő, valamennyi területe támogatott.

Soproni Horváth Lajos, az MVH sajtófőnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a végrehajtás mindenben az Uniós jogszabályoknak és az elfogadott ÚMVP program előírásainak megfelelően történt. A végrehajtásra vonatkozóan 2009 novemberében történt Európai Számvevőszékes ellenőrzés, mely elmarasztaló megállapítást előzetesen sem tett.  

A feldolgozás és döntéshozatal már befejeződött, megtörtént a határozatok kipostázása és az ügyfelek számára a kézbesítés is. A túljelentkezés a korábbi AKG intézkedésnél is tapasztalható volt. Ez egyrészt a környezeti célok szempontjából  kedvező, másrészt viszont a források korlátozottsága miatt úgy tűnik, hogy nagy a visszautasítási arány - mondta a sajtófőnök.

A túligénylés oka egyrészt az, hogy a korábbi alapszintű szántóföldi célprogram kikerült a támogatásból és a szántóföldi gazdálkodást folytató ügyfelek számára az integrált szántóföldi célprogramra történő jelentkezés tűnt célszerűnek, másrészt viszont megfigyelhető volt, hogy az egyéb szántóföldi célprogramok iránti érdeklődés is növekedett és új igénylők is csatlakozni kívántak a programhoz.  

A nagy érdeklődésre számon tartott integrált szántóföldi célprogramba a korábbinál jóval nagyobb területet sikerült bevonni. Míg a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (MNV) AKG intézkedésének integrált szántóföldi gazdálkodás célprogramjában a közel 253 000 hektárnyi támogatott területre mintegy 33 700 000 forint került évente kifizetésre, addig az ÚMVP AKG ugyanezen intézkedése keretében közel 570 000 hektár támogatott területre évenként több mint 88 350 000 forint kötelezettségvállalás történik. (Az ÚMVP AKG program keretében öt évre 310 milliárd forint forrást lehet felhasználni.)

A kérelmeket tanulmányozva ugyanakkor megállapítható, hogy milyen jellemzőkkel bírnak a nyertes pályázatok.

A birtokméret függvényében vizsgálva a célprogramban nyertes kérelmek arányát megállapítható, hogy nincs lényegi eltérés az egyes méretcsoportok között. A nyertes 200 hektár feletti területre kérelmezők aránya nem éri el az összes nyertes pályázó számának húsz százalékát. A statisztikai eredmények alapján leginkább megfigyelhető a szoros összefüggés az állattartók magasabb pontszáma és a jóváhagyott célprogramok száma között. Míg a forráshiány miatt elutasított gazdálkodók között az állattartók csupán 11 százalékot képviselnek, a programba belépő gazdáknak mintegy a fele értékelhető tenyészetet tart. Szintén megállapítható a nyertes gazdák közötti szoros együttműködés, hiszen csaknem háromnegyedük tagja valamely termelői csoportnak vagy termelői értékesítő szervezetnek. A támogatást nem nyert gazdáknál ez az arány nem éri el a 30 százalékot.

Az elbírálásnál sokat számított a programba bejelentett területek elhelyezkedése is. A Natura 2000 hálózat területét is érintő kérelmek a célprogramba bevitt területek közel felét lefedik, a nitrátérzékeny területek a háromnegyedét. Ezek az arányok az elutasított kérelmeknél jóval alacsonyabbak. Meghatározó volt még a hátrányos települések gazdálkodóinak járó pontszám, hiszen a nyertesek 81 százaléka ilyen községekből került ki. A korábbi környezetgazdálkodási programban a támogatást elnyert gazdák 79 százaléka vett részt, és mint elkötelezett gazdálkodókat, őket is plusz pont segítette az újabb támogatási időszakhoz. Képzettség tekintetében az adatok szerint a nyertesek közel fele rendelkezik felsőfokú végzettséggel, az elutasítottak között ez az arány alig húsz százalék.