Hírek

Megjelent a Vidékfejlesztési Program öntözésfejlesztést támogató pályázati felhívása

Megjelent a Vidékfejlesztési Program öntözésfejlesztést támogató pályázati felhívása

Utolsó módosítás: 2016.05.12 11:29

A 2016. május 11-én megjelent, a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztésére kiírt felhívás (VP2-4.1.4-16) keretében mintegy 49,5 milliárd forint áll a gazdálkodók rendelkezésére.

A magyar kormánynak az Európai Bizottsággal folytatott hosszas és eredményes egyeztetésének köszönhetően, a Vidékfejlesztési Program keretében a korábbi összeg többszöröse áll a magyar gazdálkodók rendelkezésére a mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztését célzó beruházások uniós forrásból való finanszírozására. 

A kormány a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében többek között a vízvisszatartást, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodást, takarékos öntözési technológiák elterjesztését támogatja a most megjelent pályázati felhívás keretében. A támogatásra jogosult mezőgazdasági termelők és csoportjaik egyaránt benyújthatják igényüket a támogatásra, akik egyéni beruházás esetén maximum 500 millió forint, kollektív beruházás esetén pedig maximum 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek.

Fontos kiemelni, hogy az Európai Bizottság és az uniós jogszabályok nagyon szigorú feltételekhez kötik az öntözési beruházások támogatását, így a pályázók számára is elengedhetetlen a pályázati feltételek részletes megismerése. A pályázati felhívásokban, vízjogi engedélyköteles beruházások esetében a pályázat benyújtásának feltételeként szerepel a jogerős elvi vízjogi engedélyek megléte.

Mindemellett a kormány bürokrácia-csökkentő programjának egyik fontos eleme a vízjogi engedélyek megszerzésének egyszerűsítése és gyorsítása is.

Az érintettek pályázatukat kizárólag elektronikus úton nyújthatják be a www.mvh.gov.hu weboldalon 2016. július 6. és 2018. július 6. között. Ezen időszak alatt az első értékelési határnap 2016. november 7. Ezen határnapig benyújtott projektek együttesen kerülnek elbírálásra. Fontos, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető támogatás.

A pályázati felhívás részleteiről a www.szechenyi2020.hu weboldalon tájékozódhatnak az érintettek.

 

 

(Miniszterelnökség,MVH)


Kövesse a MobilGazdát a Facebookon: