Hírek Hírek

Megjelenés: 2016.02.11. 13:37 Utolsó módosítás: 2016.02.11. 13:50

Megjelent a Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések megvalósítását támogató felhívás

A felhívással a kormány célja, hogy az erdőgazdálkodók részére, a Natura 2000 erdőterületeken a 2009. évi XXXVII törvény (Evt.) szerinti erdőgazdálkodási előírások betartását elősegítse.

A Natura 2000 hálózat az Európai Unió által létrehozott európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához. Hazánkban a Natura hálózat erdő hasznosítású területeire az Evt. vonatkozó előírásai értelmében speciális, közösségi jelentőségű élőhely típusok kedvező szerkezeti és funkcionális elemeinek, valamint az erdőkhöz kötődő közösségi jelentőségű fajok életfeltételeinek biztosítását szolgáló erdőgazdálkodási kötelezettségek vonatkoznak.

 

A támogatás célja a jogszabályi előírások betartásából származó többletköltség, valamint bevételkiesés kompenzációja a gazdálkodók számára.

 

A támogatásra az adott erdőrészlet vonatkozásában az az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó jogosult, aki rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős erdőtervvel, vagy jóváhagyott jogerős erdőtelepítési kivitelezési tervvel.

 

A fenti követelményeken kívül azon erdőgazdálkodók jogosultak a támogatásra, akik az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet) szerint és az Országos Erdőállomány Adattárban Natura 2000 területként lehatárolásra került területen folytat erdőgazdálkodási tevékenységet. A minimális támogatható terület 1,0 hektár erdőterület, amely megállapítása során az egy kérelemben elfogadott erdőrészletek összterületét veszik figyelembe. Csak teljes erdőrészlet támogatható, a legkisebb támogatható tábla méret 0,25 ha.

 

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 25,8 milliárd forint.

 

A támogatási kérelem benyújtására, ami egyben kifizetési igénylés is, a 2016. évi egységes kérelmen lesz lehetőség. A határidő jogvesztő hatályú. A pályázatokról részletesen a Széchenyi 2020 honlapján tájékozódhatnak.