Hírek Hírek

Megjelenés: 2016.02.10. 15:50 Utolsó módosítás: 2016.02.10. 15:50

Megjelent a Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken című pályázati felhívás!

A támogatás fő célja a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakítása, a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat erősítése.

A támogatás fő célja a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakítása, a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat erősítése.

  • A támogatás hozzájárul a gyepterületek és takarmánytermő területek megőrzéséhez, jövedelem-kiegészítést biztosít a hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területeken a mezőgazdasági tevékenységet fenntartó gazdálkodók részére.
  • Közvetve ösztönzi a hátrányos természeti adottságokhoz alkalmazkodó, piaci jelentőséggel bíró és a különleges jellegű (gyakran veszélyeztetett állatfajokhoz tartozó) élőállatok tartását.
  • A kompenzációs kifizetések az érintett területeken hozzájárulnak a gazdálkodási tevékenység fenntartásához, a gazdaságok életképességének, helyzetének javulásához.
  • A támogatás hozzájárul a Víz Keretirányelv célkitűzéseinek megvalósulásához is.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 23,62 milliárd Ft.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be a jogszerű földhasználattal rendelkező mezőgazdasági termelők (természetes vagy jogi személyek), akik legalább 1 hektár, az 1257/1999/ EU rendelet 19. cikke szerinti területen mezőgazdasági tevékenységet folytatnak.

A támogatási kérelem benyújtására, ami egyben kifizetési igénylés is, a 2016. évi egységes kérelmen lesz lehetőség. A határidő jogvesztő hatályú.

A pályázatokról részletesen a Széchenyi 2020 honlapján tájékozódhatnak.