Hírek Hírek

Megjelenés: 2010.01.27. 13:42 Utolsó módosítás: 2010.01.27. 13:43

Meghosszabbított határidő!
archív

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 3/2010. (I. 26.) közleménye Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (ÚMVP IH) a 91/2009. (IV.22.) Korm. rendelet alapján támogatási előleget igénybe vett ügyfeleket a következőkről tájékoztatja. Az ÚMVP IH eredményes tárgyalásokat folytatott az Európai Bizottsággal az előleg elszámolás határidejének újabb meghosszabbításáról. Tekintettel erre az ÚMVP IH második alkalommal kezdeményezte a 91/2009. (IV.22.) Korm. rendelet módosítását, azaz a támogatási előleg elszámolására vonatkozó határidő 2010. március 31-ig történő meghosszabbítását. A Korm. rendelet módosításával egyidejűleg módosításra kerülnek a következő jogcímrendeletek is úgy, hogy kizárólag a támogatási előleg elszámolásával érintett kifizetési kérelmeket 2010. március 1. és március 31. között is be lehet nyújtani (az előleg elszámolással nem érintett ügyfelek részére a kifizetési kérelem benyújtási időszakok változatlanok maradnak).

•· Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2008. (III.7.) FVM rendeletet

•· Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendeletet

•· Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 35/2008. (III.27.) FVM rendeletet

•· Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV.17.) FVM rendeletet

A fenti módosítással az Irányító Hatóság célja lehetőséget biztosítani az ügyfeleknek a támogatási előleg elszámolásához kapcsolódó kifizetési kérelmeknek a meghosszabbított határidőig történő benyújtására. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV.17.) FVM rendelet kifizetési kérelembenyújtási időszakai nem módosulnak, mivel a március 1. és 31. közötti időszakban a jelenleg hatályos szabályozás alapján biztosított a kifizetési kérelem benyújtás lehetősége.   Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy ezen ismételt határidő módosítást követően - az Európai Bizottsággal lefolytatott tárgyalások alapján - az előleg elszámolás határidejének hosszabbítására nem lesz további lehetőség! Az el nem számolt előleg összege jogosulatlan támogatásnak minősül és a 2007. évi XVII. törvényben foglaltak alapján adók módjára behajtásra kerül.