Hírek Hírek

Megjelenés: 2009.07.22. 14:27 Utolsó módosítás: 2009.10.15. 12:44

Másodszorra is sokan kértek géptámogatást
archív

A vártnál több gazdálkodó nyújtotta be támogatási kérelmét mezőgazdasági gépek és technológiai berendezések beszerzésére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /MVH/ megyei kirendeltségeihez a július 15-én lejárt egy hónapos kérelmezési időszak alatt.

A másfél év után újból megnyílt lehetőséggel több mint 4800-an éltek, a támogatási igény hozzávetőlegesen 36 milliárd forint, ami meghaladja a rendelkezésre álló 30 milliárdos géptámogatási keretet, amelyből mintegy 115 milliárd forint ilyen jellegű beruházás valósítható meg. Az MVH az előzetesen meghirdetett szempontokat figyelembe véve bírálja el a beérkezett kérelmeket és az elért pontszám szerinti rangsor alapján dönt a támogatási igények jóváhagyásáról, illetve az elutasításról. Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból /EMVA/ finanszírozott, vissza nem térítendő támogatás mértéke az összes elszámolható költség 25 százaléka, az állattenyésztésben használt, úgynevezett kiemelt gépek esetén 35 százalék, s a támogatás összege legfeljebb 200 millió forint. A korábbi géptámogatási program végrehajtására két évük volt a kedvezményezetteknek, idén a pályázatban tervezett beruházásokat, eszközbeszerzést úgy kell megvalósítani, hogy a 2009. szeptember 1. és október 31. közötti időszakra vonatkozó kifizetési kérelemben el lehessen számolni, azaz a beszerzésnek és a szállító felé történő pénzügyi kiegyenlítésnek is meg kell történnie eddig az időpontig.

Erre a támogatási formára egyébként 2007-ben lehetett először kérelmet beadni, akkor 4500 volt a jóváhagyott igények száma. Az ebből származó kötelezettségvállalás 41,5 milliárd forint, amelyből eddig 37 milliárd átutalása már megtörtént. Itt a hátralevő beruházásokat legkésőbb jövő év elejéig kell befejezni, aztán az attól számított egy éven belül lehet még kifizetési kérelmeket beadni.