Hírek

Vissza Március 16-31. között lehet benyújtani a 2017/2018. évi tenyészkoca állatjóléti támogatási kérelmeket

Március 16-31. között lehet benyújtani a 2017/2018. évi tenyészkoca állatjóléti támogatási kérelmeket

Utolsó módosítás: 2017.03.16 12:43

A tenyészkoca állatjóléti támogatást azon ügyfelek igényelhetik, akik megfelelnek a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendeletben meghatározott feltételeknek.

A támogatási jogosultság alapját képező állatlétszám 2017/2018. évre történő jóváhagyásához a támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) honlapján közzétett, a jogelőd Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített nyomtatványokon (N630 számú Támogatási kérelem és N0631 számú Tartási hely adatok Támogatási kérelemhez) kell benyújtani a 2017. március 16-31. közötti időszakban. A kérelmet a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályához címezve (1476 Budapest, Pf. 407.), az előírt mellékletek csatolásával együtt kell megküldeni.

A nyomtatványok a 17/2016. (II. 29.) számú MVH Közlemény mellékleteként megtalálhatóak a Kincstár honlapján (www.mvh.allamkincstar.gov.hu). Helyes kitöltésüket, értelmezésüket megkönnyítő Segédlet szintén elérhető a honlapon, a „Tájékoztatók” fül alatt.

Amennyiben nem áll rendelkezésre minden csatolandó dokumentum, a támogatási kérelem nyomtatványt ebben az esetben is be kell nyújtani legkésőbb 2017. március 31. napjáig. A hiányzó mellékletek csatolására hiánypótlás keretében lesz lehetőség, azonban a határidőn túl benyújtott támogatási kérelmeket a Kincstárnak a hatályos jogszabályi előírások alapján el kell utasítania.

Fontos, hogy a 2017/2018-as támogatási évben csak az jogosult kifizetés igénybevételére – tárgynegyedévente benyújtott kifizetési kérelmek útján – aki rendelkezik jóváhagyott vagy részben jóváhagyott támogatási kérelemmel.


Kövesse a MobilGazdát a Facebookon: