Hírek Hírek

Megjelenés: 2018.09.11. 13:48 Utolsó módosítás: 2018.09.12. 12:13

Már csak néhány nap áll rendelkezésre a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésére!

A Magyar Államkincstár (Kincstár) felhívja a kárenyhítési kockázatközösségben tag mezőgazdasági termelők figyelmét, hogy 2018. szeptember 15. napjáig beérkezőleg van lehetőség a 2018. évi kárenyhítési hozzájárulás megfizetésére.

Tekintettel arra, hogy szeptember 15-e idén szombati napra esik, fontos, hogy az átutalást minden érintett lehetőleg szeptember 13-án, csütörtökön, de legkésőbb 14-én, pénteken elindítsa pénzintézeténél, mert csak így teljesíthető a befizetési határidőre vonatkozó törvényi feltétel. (A szeptember 17-én, hétfőn indított átutalások már határidőn túli teljesítésnek minősülnek!)

A kárenyhítési hozzájárulás határidőre történő beérkezése az egyik alapfeltétele a kárenyhítő juttatás igénybevételére vonatkozó jogosultság megszerzésének. A fizetési kötelezettség részleteiről a Magyar Államkincstár július 31-éig határozatban tájékoztatta az érintetteket. Fontos részletszabály, hogy határidőben történő befizetésnek kizárólag a 10032000-01220191-51900001 számú Mezőgazdasági támogatások szakmai költségvetési fejezeti alszámlájára, tárgyév szeptember 15-ig jóváírt összeg tekinthető. A befizető felelőssége, hogy az átutalásról a határidőt megelőzően, az átutalás időszükségletét is figyelembe véve a helyes számlaszám megjelölésével intézkedjen. Nem szabad megfeledkezni a közlemény rovat helyes kitöltéséről sem, hiszen a beérkező összeg beazonosítása, csak ez alapján lehetséges. Fontos tehát az ügyfélazonosító-szám, továbbá az adóazonosító jel, illetve adószám megadása a közlemény rovatban!

A kockázatközösségben tag termelőknek a kárenyhítési hozzájárulás megfizetése kötelező, így a határidőre meg nem fizetett összeg, adók módjára, behajtandó köztartozásnak minősül. A kárenyhítési hozzájárulás jogszerű – tehát határidőre, maradéktalanul történő megfizetése esetén – a tavalyi évtől kezdődően könnyített feltételekkel lehet kárenyhítő juttatást kapni. A vonatkozó jogszabályok az érintettek számára a 2017. kárenyhítési évtől kedvezően változtak abban a tekintetben, hogy míg korábban üzemi szinten (tehát a károsodott és a kármentes területeken egybe számítva) kellett 15%-ot meghaladó mértékű hozamérték-csökkenést elszenvedni a kárenyhítő juttatást igénybevételéhez, a 2017. kárenyhítési évtől ennek a feltételnek már elég csak a károsodott növénykultúrák vonatkozásában teljesülnie.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a hozzájárulás összegét a Kincstár a fenti határidőt követően vonja le a gazdálkodó egyik későbbi kifizetéséből, úgy a termelő már nem lesz jogosult kárenyhítő juttatás igénybevételére.  

A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működését meghatározó jogszabályok elérhetők a Magyar Államkincstár honlapján: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu