Hírek Hírek

Megjelenés: 2009.07.27. 13:13 Utolsó módosítás: 2009.10.15. 12:48

Lejár a halászati támogatás határideje
archív

Felhívjuk a halászati ágazatban dolgozók figyelmét, hogy záráshoz közeledik az Európai Halászati Alaphoz (EHA) kapcsolódó pályázati időszak.

A határidő 2009. július 31-én jár le. A meghirdetett Európai Halászati Alap támogatásainak igénybevételéhez támogatási kérelmet kell benyújtani az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). Lehetőség van az induló tevékenység támogatásától kezdve, telephely kialakítási támogatáson át, halszállító gépjármű vásárlására, termelői és telepi infrastruktúra valamint közvetlen értékesítési lehetőség kialakítására, de támogatott a halászati-, a haltermelési-, és halfeldolgozói tevékenység is.

A támogatást igénylőknek adatlapot kell kitölteniük és üzleti tervet kell benyújtaniuk. A kérelem kedvező elbírálása esetén az MVH jóváhagyó határozatot ad ki.

A kérelmezők a kérelem benyújtása előtt is megkezdhetik beruházásaikat, de csak a támogató határozat elnyerése után fejezhetik be a munkálatokat.

A beérkezett támogatási kérelmek elbírálása csak a határidő lejárta után, tehát 2009. július 31-ét követően kezdődhet el.

EHA támogatást csak olyan fejlesztésekhez lehet majd igényelni, amelyek leghamarabb 2009. október-november hónapban fejeződnek be.

Arra a kérdésre, hogy a haltermelés, a feldolgozás vagy a halászat területén milyen beruházásokhoz és hogyan lehet támogatást igényelni, a támogatási rendelet ad választ.

2013-ig évente egy alkalommal lesz lehetőség a kérelmek benyújtására.

A fejlesztéseket és a támogatási kérelmet jól elő kell készíteni az igénylőnek. Az olyan beruházások, amelyek hatósági engedélyhez kötöttek (például építési, vízjogi), azok támogatási kérelméhez mellékelni kell a tervdokumentációt és az illetékes hatóság engedélyét. 

A támogatási kérelemben megjelölt beruházási költségek legalább 80 százalékát el is kell érni a megvalósítás során, ha pedig a kérelemben szereplő projektköltség 50 százalékánál kevesebbet költ valaki, akkor a már kifizetett támogatása is jogosulatlannak minősül és vissza kell fizetnie.

Nem ajánlott olyan beruházásokat is betervezni a kérelembe, amelyek megvalósításában nem vagyunk biztosak, mivel a támogatási határozatok csak korlátozott mértékben lesznek módosíthatóak.

Az irányító hatóság kezdeményezte az előlegfelvétel lehetőségének beépítését a HOP támogatási rendszerébe, amelyet várhatóan már az idei kérelmezők is igénybe vehetnek majd.

A benyújtandó támogatási kérelem jogforrás alapja a 26/2009. (III.17.) FVM rendelet.