Hírek Hírek

Megjelenés: 2010.01.27. 13:38 Utolsó módosítás: 2010.01.27. 13:40

Kifizetési kérelem benyújtási időszak fiatal gazdáknak
archív

Januárban két kifizetési időszak nyílt meg azok számára, akik részesülnek a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott támogatásban. Mindkét féle kifizetési kérelem a 2008. évi támogatási kérelmekre vonatkozik. Kifizetési kérelmet lehet benyújtani a megítélt támogatási összeg 90 százalékára, valamint 10 százalékára. A támogatás jellegéből fakadóan ugyanis, az ÚMVP-ben megszokottól eltérően, már a teljesítés (a vállalt gazdaság létrehozása) előtt hozzá lehet jutni a megítélt támogatási összeg 90 százalékához. Erre eddig a támogatási határozat kézhezvételét követő 45 napon belül kellett benyújtani kifizetési kérelmet, mely keretében a támogatással eddig lekötött 14 695 789 300 Ft forrásból 13 060 626 030 Ft-ot fizetett ki a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) nagyrészt 2008. év végén, és 2009 elején.

A vonatkozó rendelet azonban lehetőséget biztosít azoknak az ügyfeleknek, akik elmulasztották a 45 napos határidőt, hogy most januárban lehívják a támogatási összeg 90 százalékát, bár ez a kifizetési időszak nagyon kevés ügyfelet érint. Ugyancsak most nyílt meg a támogatási összeg fennmaradó 10 százalékára vonatkozó kifizetési kérelmek benyújtási időszaka. Erre is a 2008. évi támogatást elnyertek jogosultak, amennyiben 2009-ben teljesítették a támogatási kérelem üzleti tervében a 4. évre vállalt üzemméretet, és sikeresen elvégezték az ÚMVP-ben előírt kötelező képzést. Nem kötelező tehát az összes (1466 fő) győztes fiatal gazdának most benyújtania a kérelmét, ezt legkésőbb 2012 januárjáig kell megtenniük, az évente megnyíló kifizetési időszakok valamelyikében. Aki lehívja most a 10 százalékot, a működtetési időszak végéig folytatnia kell a gazdálkodást, és fenn kell tartani a 4. év végére vállalt üzemméretet. A többi vállalást az éves ütemezés szerint kell végrehajtania (pénzügyi terv, kommunikációs terv), melyet az MVH ellenőrizhet. A kifizetési kérelmeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon, az ügyfél székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton kell benyújtani egy példányban, 2010. január 1. és 31. között. Mivel idén január 31-e vasárnapra esik, a kérelmeket még legkésőbb február 1-jén postára lehet adni. Az MVH eddig 1448 ügyfélnek fizette ki a támogatási összeg 90 százalékát, összesen több mint 13 milliárd forintot. A 2008. évi kérelmekre még további körülbelül 1,5 milliárd forint kifizetése várható, de ez eloszlik a következő 3 évben attól függően, hogy az ügyfelek mikor nyújtják be a támogatási összeg 10 százalékára vonatkozó kifizetési kérelmet. 2009-ben a fiatal gazdák támogatására 6145 kérelem érkezett be, körülbelül 65 milliárd forintos igénnyel. Jelenleg a kérelmek feldolgozás alatt állnak, határozat az év első negyedében várható.