Hírek Hírek

Megjelenés: 2009.12.23. 08:15 Utolsó módosítás: 2009.12.23. 08:16

Kiemelt szerep jut a helyi kezdeményezéseknek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban
archív

A Helyi Akciócsoportoknak (HACS) köszönhetően az Európai Unió finanszírozásában megvalósuló számos vidékfejlesztési támogatás ténylegesen helyi igényeket elégít ki. Így a Falumegújítás és -fejlesztés, Vidéki örökség megőrzése, Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése, illetve Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímek végrehajtása speciális az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyéb jogcímeivel összehasonlítva, hiszen ezeknél mind a jogszabályalkotás, mind a döntés (a projektek kiválasztása) során érvényesítésre kerülnek az alulról jövő megközelítések és a helyi sajátosságok.

Az említett jogcímekre az első támogatási időszak 2008. októberében nyílt meg. A 2009. január 10-ig tartó kérelem benyújtási időszakban 5955 darab kérelem érkezett a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH), melyek támogatási igénye összesen több mint 115 milliárd forint volt. A támogatási kérelmek feldolgozását az MVH mind a négy jogcím esetén befejezte. Jóváhagyó támogatási döntéssel 2009. december 15-ig 3095 kérelem rendelkezik, a jóváhagyott támogatás értéke 52,4 milliárd forint.

A rendeletekben szereplő pontozási szempontrendszerben egyértelműen leképezésre kerültek az adott térségre a Helyi Vidékfejlesztési Irodák és az egész ország területét lefedő Helyi Akciócsoportok által összeállított és folyamatosan felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában megfogalmazott prioritási szempontok, így előnyben részesítve a helyi igényeket legnagyobb mértékben kielégítő projekteket.

A vonatkozó FVM rendelet (147/2007. (XII. 4.)) alapján a HACS gazdálkodik a rendelkezésére bocsátott működési és fejlesztési forrásokkal. A rendelet által meghatározott forrásgazdálkodási szabályok betartása mellett a HACS döntéshozó testülete dönt arról, hogy a támogatási időszakban mennyi forrást biztosít az egyes jogcímekre benyújtott, és jogosultsági feltételeknek megfelelő kérelmekre, a szakmai pontszám alapján felállított rangsor szerinti sorrendben. A HACS-nak jogában áll úgy dönteni, hogy adott jogcímre egyáltalán nem biztosít támogatási forrást, annak ellenére, hogy rendelkezésére áll a szabad, le nem kötött forrás. Ellenben dönthet úgy is, hogy a teljes rendelkezésére álló forrást kihelyezi a formai-tartalmi szempontból megfelelő kérelmekre. Azok a kérelmek, amelyekre nem biztosít forrást a HACS, forráshiány miatt elutasításra kerülnek.

A forrás meghatározását követően az MVH a részére átadott kötelezettségvállalási listák alapján hozza meg a helyt adó, részben helyt adó, vagy forráshiány miatt elutasító döntését, amiről az ügyfeleket határozatban értesíti.