Hírek Hírek

Megjelenés: 2009.05.26. 15:38 Utolsó módosítás: 2009.10.15. 11:53

Júniusban agrár-környezetgazdálkodási támogatás igényelhető az EMVA-ból
archív

Június 1-től ismét lehetőség van arra, hogy a gazdálkodók agrár-környezetgazdálkodási támogatást igényeljenek, aminek a célja a környezetkárosítás megakadályozása és egy szakszerű gazdálkodási gyakorlat kialakítása. A már elindult program az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozható.

Aki úgy dönt, hogy vállalja az újonnan kiírt feltételeket, annak elektronikusan, az ügyfélkapun keresztül az e-kerelem.mvh.gov.hu oldalon kell a támogatási kérelmet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. Akiknek ez még önállóan nem megy, azoknak a falugazdászok és az agrárkamarai tanácsadók segítenek.

Az EMVA-ból finanszírozott agrár-környezetgazdálkodási támogatás akkor jár, ha a földhasználók a rendeletben előírt, önként vállalt kötelezettségeket a használatukban lévő földterületeken az öt (bizonyos célprogram esetén tíz) év teljes időtartama alatt betartják. Az előírások teljesítése közben felmerült többletköltséget és elmaradt hasznot a támogatás ellentételezi, melyre jóváhagyás esetén a földhasználó öt éven keresztül jogosult. Az előzetesen jóváhagyott földterületek pontos mértékének és elhelyezkedésének beazonosítására, a támogatási kérelemre hozott határozat jogerőre emelkedését követő kilencven napon belül területazonosítási kérelmet kell benyújtani, mert az ebben jóváhagyott területek képezik a kifizetés alapját.

A támogatási kérelem benyújtása előtt érdemes elolvasni a 61/2009. (V.14.) FVM rendeletet, aztán akinek kérdése van felteheti a e-kerelem.mvh.gov.hu portálon. Erre a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal munkatársai válaszolnak. Szakemberek várják a kérdéseket, az akg.@umvp.eu e-mail címre is. Beszerezhetők az információk a www.umvp.eu és a www.fvm.hu honlapok elérésével is.

A részvételi döntéshez szükséges ismereteket tájékoztató előadásokon is el lehetett sajátítani. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal és a Magyar Agrárkamara május második felében az ország minden részében, összesen 125 helyen szervezett előadást a programban részt venni kívánó gazdálkodók számára a jogosultsági feltételekről, a betartandó előírásokról és a kérelembenyújtás lehetőségeiről.