Hírek Hírek

Megjelenés: 2008.09.30. 14:15 Utolsó módosítás: 2009.10.16. 10:59

Jöhetnek a támogatás-kifizetési kérelmek
archív

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához egy alkalommal az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) jövedelempótló támogatás nyújtható, erre a vártnál jóval több, egészen pontosan 2514 kérelem érkezett a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.

Ezeknek a bírálata a február elején lejárt több mint két hónapos igénylési időszakot követően kezdődött, s jelenleg ott tart, hogy 1335 igényre már jóváhagyó döntés született. Az érintettek a helyt adó, vagy részben helyt adó határozatokat ezekben a napokban postán kapják kézhez. A számukra rendelkezésre álló összeg eléri a 13,3 milliárd forintot.

A támogatásra jogosultaknak a határozat kézhezvételétől számítva 45 napjuk van a kifizetési kérelem postai úton történő benyújtására. Az ehhez szükséges formanyomtatványok és a kitöltési útmutató a jelen honlapról (www.mvh.gov.hu) letölthető, de beszerezhető az MVH megyei kirendeltségein és a falugazdászoknál is. A formanyomtatványokon kívül kell még a hivatalnak az egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, ám kizárólag csak azoktól, akik ezt nem csatolták mellékletként a támogatási kérelemhez. Ha a kérelmező a támogatási kérelméhez csatolt üzleti tervében leírta, hogy már a tulajdonában vagy használatában vannak termelő eszközök (pl. termőföld, gépek, állatállomány), akkor a kifizetési kérelméhez csatolnia kell az ezeket igazoló dokumentumokat, mint pl. a tulajdoni lap 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát, a bérleti szerződést, az adásvételi vagy ajándékozási szerződést, valamint a földterületek határait ábrázoló blokktérképet (ha a 2008. évi egységes területalapú támogatási kérelméhez nem csatolta).

Az MVH a fiatal gazdálkodóknak – azaz a 18 és 40 év közöttieknek - akkor utalhatja át - első lépésben - a támogatási összeg 90 százalékát, amennyiben a kérelmük mind az adminisztratív, mind pedig a helyszíni ellenőrzés követelményeinek megfelel. A még fennmaradó 10 százalék kifizetésére legkésőbb a támogatási határozat kézhezvételétől számított negyedik év első kifizetési időszakában kerülhet sor, ám csak abban az esetben, ha a gazdálkodó időközben részt vett az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében szervezett kötelező képzésen, a gazdaságának üzemmérete pedig elérte az általa vállalt méretet.

Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiváltását követő 15 napon belül kezdeményezzék az ügyféltípus módosítását (magánszemélyről egyéni vállalkozóra) az MVH ügyfélregisztrációs-rendszerében a G002 számú formanyomtatványon.