Hírek Hírek

Megjelenés: 2005.04.07. 12:16 Utolsó módosítás: 2009.10.15. 13:43

Ismét igényelhető támogatás a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervből [2006.06.28.]
archív

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv egyik támogatási jogcíme, a „félig önellátó gazdaságok szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás” 2006. július 1-31. között ismét nyitva áll azon gazdálkodók részére, akik az alább felsorolt támogatási kritériumoknak megfelelnek.

A támogatási jogcím célja a részben árutermelő – jelenleg csak a felesleget értékesítő - gazdaságok teljes árutermelésre való átállásának elősegítése jövedelem kiegészítő támogatás nyújtásával. A jelzett időintervallumban új  kérelmek beadására nyílik lehetőség, illetve a már programba belépett, jóváhagyó támogatási határozattal rendelkező gazdálkodók a kifizetési kérelmeiket is ugyanezen időintervallumban nyújthatják be. A támogatási időszak egységesen 5 év. Fontos tudni a támogatással kapcsolatban, hogy más támogatási formával (pl. Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Programból igényelt támogatások, vagy az NVT agrár-környezetgazdálkodási intézkedése) együttesen is igénybe vehető.

 

Támogatást igényelhet az a regisztrált őstermelő, egyéni vállalkozó és családi gazdálkodó:

·         aki a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben összes éves mezőgazdasági termelő tevékenységből a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) értékekből számítva legalább kettő de legfeljebb öt Európai Méretegységet (EUME) (ez jelenleg 612 ezer és 1 530 ezer Ft közötti összeg) igazol a következő gazdálkodási formák valamelyikéből, vagy ezek összességéből:

-         5 - 10 ha közötti szántóterület művelése,

-         legfeljebb 0,3 ha területen szőlő, gyümölcs, faiskola, fólia vagy üvegház alatti zöldség termesztése,

-         2 - 10 állategység eltartására alkalmas gyepterületen való gazdálkodás (1,4 – 1,8 állategység/hektár állatsűrűség figyelembe vételével),

-         egyéb mezőgazdasági tevékenység folytatása

·         aki rendelkezik középfokú szakmai végzettséggel, vagy három év szakmai gyakorlattal,

·         a támogatási kérelemben vállalja, hogy az üzleti tervben foglalt mezőgazdasági termelő tevékenység(ek)ből a támogatás ötödik évének végére a támogatási kérelem benyújtását megelőző év Európai Méretegység értékét legalább ötven százalékkal növeli és az ötödik év végére legalább az öt Európai Méretegység értéket eléri;

·         aki a támogatási időszak alatt jövedelméről az MVH által rendszeresített nyomtatványon adatot szolgáltat.

 

Az üzleti terv az MVH megyei kirendeltségeinél, vagy az MVH honlapjáról (www.mvh.gov.hu) letölthető pályázati csomag része, azaz előre kinyomtatott, néhány oldalas kérdőív, melynek kitöltése gyakorlott gazdálkodó részére nem okoz gondot.

Kitöltéséhez segítséget is igénybe vehet a gazdálkodó: az FM Hivatalok valamint a falugazdászok és a külön az NVT jogcímeinek igénybe vételéhez segítséget nyújtó NVT-tanácsadók is a gazdák rendelkezésre állnak. Így a gazdálkodók meghatározott keretek között ingyenes szaktanácsadáshoz juthatnak. Az NVT-tanácsadók névsora a Képzési és Szaktanácsadási Intézettől honlapján található: a www.kszi.hu.

 

Az MVH a támogatási időszak harmadik évét követően ellenőrzi az üzleti terv időarányos megvalósulását. A 2006-os évben várhatóan október-november hónapokban tart az MVH helyszíni ellenőrzést.

 

Amennyiben a támogatásra jogosult valótlan tartalmú adatot szolgáltat vagy nyilatkozatot tesz, úgy az MVH a következő jogkövetkezményeket alkalmazza:

·         Ha mezőgazdasági bevétele bármely évben 2 EUME-nak (Európai Méretegység) megfelelő összeg alá, illetve teljes bevétele 10 EUME-nak megfelelő összeg fölé nő, a támogatásból való végleges kizárás.

·         Ha az üzleti tervben a harmadik évre meghatározott fő célokat nem érte el a kérelmező, akkor a fennmaradó két évben nem kerül sor a támogatás kifizetésére.

·         Egyéb a rendeletben meghatározott feltételek (főfoglalkozásra vonatkozó előírás) nem teljesülése tárgy évre vonatkozó kizárással jár.

 

A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatványcsomag átvehető a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megyei kirendeltségeitől, a falugazdászoktól, valamint letölthető a www.mvh.gov.hu weboldalról. A jogcímmel kapcsolatban további hasznos információk találhatók a www.fvm.hu weboldalon is.

 

A támogatási kérelmeket kizárólag postai úton juttathatják el a gazdálkodók a megyei MVH kirendeltségekbe.