Hírek Hírek

Megjelenés: 2005.04.07. 12:16 Utolsó módosítás: 2009.11.24. 15:30

Igényelhető a cukorkompenzáció [2006.06.26.]
archív

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) június 30-ig várja annak a mintegy 4000 érintett mezőgazdasági termelőnek a kérelmét, akik elkülönített cukortámogatásra jogosultak.

Támogatásban azok a termelők részesülhetnek, akik ebben az évben jogosultak az egységes területalapú támogatásra (SAPS), az elmúlt két évben répaszállítási jogosultsággal rendelkeztek, és eleget tettek a cukorrépa szállítási joggal kapcsolatos kötelezettségeiknek. A pénz egyébként teljes egészében uniós támogatás, s akik ezt igénylik, kérelmüket a szükséges igazolásokkal együtt postai úton az MVH Központi Hivatalához nyújtsák be június 30-ig. A részletes támogatási feltételek tekintetében a 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet az irányadó.

A támogatás igényléshez szükséges formanyomtatvány letölthető az MVH honlapjáról (www.mvh.gov.hu), de beszerezhető a hivatal megyei kirendeltségein, valamint a Cukor Terméktanácsnál is. A beadási határidő lejárta után beérkező kérelmek esetében a szankció ugyanaz, mint az egységes területalapú támogatásnál.