Hírek Hírek

Megjelenés: 2010.05.05. 10:43 Utolsó módosítás: 2010.05.05. 10:44

Hamarosan induló EMVA támogatások
archív

Májusban benyújthatók a támogatási kérelmek az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott Kertészeti ültetvények korszerűsítése, korszerű ültetvények telepítése; Mezőgazdasági területeken agrárerdészeti rendszerek első létrehozása és a Mezőgazdasági területek erdősítése jogcímekre.

A Kertészeti ültetvények telepítése címen idén a támogatási kérelmek benyújtásának határideje május 1.-május 31. Az intézkedés célja, hogy ültetvények telepítésével, a már meglévő ültetvények korszerűsítésével, a fajtaszerkezet javításával a piaci igényekhez alkalmazkodni tudó hatékony és minőségi követelményeknek megfelelő gazdálkodási háttér teremtődhessen.

A 2008-as benyújtási időszakban 139 darab támogatási kérelem érkezett az MVH-hoz, ebből 112 bizonyult támogathatónak, ezekre közel 2 milliárd forint forrást különített el a Hivatal. 2009-ben 49 darab kifizetési kérelmet adtak be a gazdák, ezek feldolgozása jelenleg is folyik. A támogatás összege évente és ügyfelenként legfeljebb 100 millió forint lehet.

A Mezőgazdasági területek erdősítése jogcímre a tavalyi évben 599 darab támogatási kérelem érkezett, ebből 544 darabra közel 4 milliárd forintot különített el a Hivatal; ez az összeg az azóta lefolytatott keresztellenőrzések miatt - a jövedelempótló résztámogatások vonatkozásában - még nőhet. Az 1362 darab beérkezett kifizetési kérelemből 1100-ra 1,6 milliárd forint támogatást fizetett ki eddig az MVH.

A vissza nem térítendő támogatás a következő célokra vehető igénybe: erdőtelepítés és kiegészítendő intézkedések létesítése, a telepítés ápolása és pótlása, jövedelempótló támogatás az erdősített területek után (fafajtól függően), legfeljebb 15 évig a jövedelem-kiesés fedezésére. A támogatási kérelem benyújtásának időszaka minden évben május 1-től június 30-ig tart.

Az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához is egyszeri, területalapú, vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás mezőgazdasági parcellánkénti összege: gyep-, és fatelepítés együttes kivitelezése esetén 1050 euro/hektár, meglévő gyep esetén kizárólag fatelepítésre 740 euró/hektárnak megfelelő forintösszeg. A tavalyi évben 48 darab támogatási kérelem érkezett az MVH-hoz erre a jogcímre, ebből 32 kérelemre összesen több, mint 150 millió forintot csoportosított át Hivatal. A kifizetési kérelmek beadásának első üteme ebben az évben indul az egységes kérelemhez kapcsolódóan.

A támogatási kérelmeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) nevében eljáró, az érintett földterület szerint illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSZH) erdészeti igazgatóságához, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton kell benyújtani.