Hírek Hírek

Megjelenés: 2010.05.27. 08:47 Utolsó módosítás: 2010.05.27. 08:48

Figyeljen a naptárra: Június 30-ra minden pénznek be kell érkeznie kárenyhítési alapba
archív

Az egységes kérelem benyújtására előírt május 17-i határidővel lezárult az őstermelők számára az agrárkár-enyhítési rendszerhez történő csatlakozás, illetve a rendszerből történő kilépés 2010. évi lehetősége.

Így véglegessé vált az a termelői kör, ami tagja a 2010. évi agrárkár-enyhítési rendszernek. A következő hetekben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal határozatban értesíti az érintetteket a kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettségről, annak összegéről és a befizetés részletes feltételeiről.  

A szélsőséges időjárás sújtotta helyzetben különösen fontos, hogy az érintettek a befizetést június 30-ra történő beérkezéssel, banki átutalással teljesítsék, mert kizárólag az a befizetés fogadható el, amit - az előírt kötelezettség teljes összegére vonatkozóan - legkésőbb ezen a napon jóváírnak a kárenyhítési lebonyolítási számlán. Az átutalást javasolt legkésőbb június 20-ig elindítani, hogy ez a feltétel biztonsággal teljesüljön! A kárenyhítési törvény értelmében a fizetési kötelezettségüket elmulasztóktól mindenképp be kell hajtani a hátralékot, mert a kárenyhítési hozzájárulás a fizetendő egyéb támogatásokból visszatartható, ugyanakkor ebben az esetben a határidőn túli befizetés következtében a gazdálkodó a tárgyévben kárenyhítő juttatásra nem lesz jogosult!