Hírek Hírek

Megjelenés: 2008.09.18. 15:25 Utolsó módosítás: 2009.10.16. 11:03

Figyelemfelhívás a 2008. évi történelmi bázis alapú támogatásról:
archív

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó 2008. évi kiegészítő nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatban felhívjuk a történelmi bázisjogosultsággal rendelkező gazdálkodók figyelmét, hogy a 42/2008 (IV. 4.) FVM rendelet 6. § értelmében a termeléstől elválasztott támogatások esetében a támogatás előfeltétele, hogy a rendeletben meghatározottak szerint a mezőgazdasági termelő 2008. évi területalapú kérelmet nyújtson be, és támogatható SAPS területtel rendelkezzen.

Ez a rendelkezés az egyes szántóföldi, hüvelyes, rizs és dohány jogcímek esetén él. Akik ilyen típusú bázisjogosultságokkal rendelkeznek, ugyanakkor nem adtak be a 2008. támogatási évre területalapú kérelmet, vagy a megfelelő ellenőrzések alapján az MVH számukra nem állapít meg SAPS támogatható területet, azok a 2008. évi (bázisjogosultság alapú) nemzeti kiegészítő támogatástól el fognak esni.

A fenti körbe tartozó bázisjogosultságok tehát kizárólag abban az esetben képezik támogatás alapját, ha az érintett gazdálkodók bázisjogosultságaikat egy olyan személyre ruházzák át vagy engedik át ideiglenesen, aki rendelkezik idén kérelmezett SAPS támogatható területtel. Ebben az esetben a 2008. évi támogatás az átvevőnek már kifizethető. Felhívjuk a figyelmet, hogy a történelmi bázisjogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 6. § értelmében azokat az átírási kérelmeket bírálja el az MVH a 2008. évre vonatkozóan, melyeket 2008. szeptember 30-ig igazolható módon postára adnak. Azaz a fenti esetekben az átruházásnak szeptember 30-ig meg kell történnie, valamint az átvezetésre vonatkozó kérelmet is postára kell adni annak érdekében, hogy az érintett történelmi bázis jogosultságok a 2008. évre vonatkozóan kerüljenek átírásra.