Hírek Hírek

Megjelenés: 2009.10.29. 08:30 Utolsó módosítás: 2009.10.30. 09:22

Figyelemfelhívás!
archív

A 44/2009 (IV.11) FVM. Rendelettel szabályozott: a nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatás igényléséről szóló 104 számú közleményre figyelemmel felhívjuk a figyelmet, hogy támogatási kérelmet 2009-ben legkésőbb november 16-án adhatja postára a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megvalósítás helye szerinti regionális kirendeltségéhez címezve, kizárólag az MVH által rendszeresített formanyomtatványokon.

Az MGI igazolása és szakmai véleménye szükséges az 

-        D3201-01 Támogatási kérelem - Technológiai blokk betétlapon (kötelezően benyújtandó!)

-        D3202-01 Támogatási kérelem - Gép, technológiai berendezés betétlapon 

A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt tértivevénnyel adja fel

A benyújtási időszakon kívüli benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!