Hírek Hírek

Megjelenés: 2010.10.04. 12:35 Utolsó módosítás: 2010.10.04. 12:38

Figyelem! Szeptember végéig minden pénznek be kell érkeznie a kárenyhítési alapba!
archív

Felhívjuk az agrárkár-enyhítési rendszer tagjainak figyelmét arra, hogy a 2010. évi kárenyhítési hozzájárulás befizetésére előírt határidő hamarosan lejár!

A befizetést a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10032000-00281629-00000017 számú Kárenyhítési lebonyolítási számlájára banki átutalással kell befizetni úgy, hogy az összeg legkésőbb 2010. szeptember 30-áig a számlára megérkezzen. A hatályos jogszabályi rendelkezések (a 2008. évi CI. törvény, valamint a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet előírásai) értelmében ugyanis kizárólag az a befizetés fogadható el, amit - az előírt kötelezettség teljes összegére vonatkozóan - legkésőbb 2010. szeptember 30-án jóváírnak a kárenyhítési számlán. A hozzájárulás megfizetésére vonatkozó határidő tehát ennél korábbi: az átutalást javasolt legkésőbb szeptember 20-ig elindítani, hogy ez a feltétel biztonsággal teljesüljön, ugyanis az átutalás időszükséglete pénzintézetenként eltérő, akár több munkanap is lehet!

A 2010 évi szélsőséges időjárás okozta rendkívüli károkra figyelemmel különösen fontos, hogy az érintettek a fenti határidőben teljesítsék fizetési kötelezettségüket, mivel ez a kárenyhítési juttatás iránti jogosultság egyik alapfeltétele, és késedelem esetén méltányosság gyakorlására nincs lehetőség!

Ki kell emelni, hogy a kárenyhítési törvény értelmében a fizetési kötelezettségüket elmulasztóktól mindenképp be kell hajtani a hátralékot: a kárenyhítési hozzájárulás adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, tehát ezt az összeget az MVH a kifizetendő egyéb támogatásokból visszatartja, ugyanakkor ilyen esetben - a határidő utáni fizetés következtében - a gazdálkodó a tárgyévben kárenyhítő juttatásra nem lesz jogosult.

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer - a jogszabályokban előírt részletes feltételek teljesülése esetén - jégesőkár, fagykár, belvízkár, aszálykár bekövetkezésekor biztosít kárenyhítő juttatást az érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkező mezőgazdasági termelők részére. A kárenyhítő juttatás iránti igénynek tárgyév október 20-ig kell beérkeznie az igénylő lakhelye/székhelye szerint illetékes megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz, az igény-bejelentéshez szükséges nyomtatványok letölthetőek az internetről az mgszh.gov.hu oldalról a „Nyomtatványok / Letölthető nyomtatványok / Földművelésügyi és Agrár-környezetgazdálkodási Igazgatóság / Az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet formanyomtatványai" elérési úton, vagy az alábbi közvetlen linken keresztül: http://mgszh.gov.hu/aktualitasok/hirek_kozlemenyek/agrarkar.html

A gazdálkodó által igényelt kárenyhítő juttatás összegének kiszámításakor az egységes kérelemben feltüntetett termőterületen bekövetkezett hozamérték csökkenés összegéből kell kiindulnia, amelynek meghatározásakor az előző három elemikár-mentes év tényleges betakarítási adatait kell figyelembe vennie.

Figyelem! Jelen tájékoztató kizárólag a kárenyhítési rendszer főbb aktualitásaira hívja fel a figyelmet, a jogok és kötelezettségek részleteit, illetve a kárenyhítő juttatás igénybevételi feltételeit teljeskörűen a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény, valamint az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet tartalmazzák!