Hírek Hírek

Megjelenés: 2010.01.21. 15:41 Utolsó módosítás: 2010.01.21. 15:42

Figyelem! Már be lehet nyújtani az AKG területazonosítási kérelmeket
archív

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatást nyert gazdáknak, a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 90 napon belül, területazonosítási kérelmet kell benyújtaniuk. A területazonosítási kérelem célja, hogy a programba bevonni kívánt területek pontos méretét és elhelyezkedését megállapítsa és a támogatási időszak éveire vonatkozóan rögzítse.

Mérés alapján, koordináták segítségével kell a támogatásban részesülőknek a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek pontos elhelyezkedését megadni.

Minderre elektronikus úton nyílik lehetőség, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) e-kérelem oldalán. (/e-kerelem.mvh.gov.hu)

A webes felületen a jogerős támogatási határozatra történő hivatkozással való bejelentkezés követően a támogatási határozat adatai betöltődnek. A támogatási határozatban jóváhagyott célprogramokat kell az adott blokkban kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területekre bontani, és ehhez meg kell adni azok területét is. A koordináták megadhatók a mérés során keletkező shape fájl betöltésével, vagy a koordináta párok kézzel történő beírásával. A betöltött shape fájl, illetve a megadott koordinátapárok alapján megjelennek a lemért területek, amelyeket hozzá kell rendelni a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területekhez.

Emellett az ökológiai szántóföldi növénytermesztési, ökológiai gyepgazdálkodási és ökológiai gyümölcs- és szőlőtermesztés célprogramok esetében a területazonosítási kérelemmel azonos időben be kell küldeni az ökológiai ellenőrzőszervezetek igazolását is, papíralapon a lakhely/székhely szerint illetékes MVH kirendeltséghez.