Hírek

Figyelem! Díjigazolási határidő a biztosítási díjtámogatásban!

Figyelem! Díjigazolási határidő a biztosítási díjtámogatásban!

Utolsó módosítás: 2014.11.04 10:00

A 143/2011. (XII.23.) VM rendelet tartalmazza a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás igénybevételi feltételeit.

Figyelem! Díjigazolási határidő a biztosítási díjtámogatásban! Felhívjuk a biztosított termelők figyelmét, hogy a biztosító, illetve a szerződő fél (aki több mezőgazdasági termelőt képviselve kötött támogatott mezőgazdasági biztosítási szerződést) csak abban az esetben állítja ki a díjfizetésről szóló igazolást, amennyiben a biztosítási díj megfizetésére tárgyév november 15-e előtt sor kerül. Ezért javasoljuk, hogy a biztosítási díj teljes összegének megfizetéséről mihamarabb gondoskodjanak, ne hagyják az utolsó napokra a biztosítási díj kiegyenlítését. A díjhátralékos biztosítási szerződések ugyanis nem jogosultak a támogatásra!

Az augusztus 31-ig megküldött egyéni mezőgazdasági biztosítási szerződések után támogatás csak abban az esetben vehető igénybe, amennyiben a szerződő fél a biztosítási díjat teljes körűen megfizeti a biztosító részére, amelyről a biztosító tárgyév november 15-éig - ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton az MVH honlapján elérhető elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével hozzáférhető felületen - díjfizetésről szóló igazolást állít ki.

Ún. integrátori szerződések esetében, ahol a szerződő fél nem a mezőgazdasági termelő, a biztosított díjfizetéséről szóló igazolást a szerződő fél állítja ki.

Összefoglalva tehát a biztosított termelőknek a díj befizetésének igazolásával kapcsolatos teendője nincs.

Felhívjuk az integrátorok figyelmét, hogy a részükre küldött tájékoztató levélben foglaltak értelmében díjfizetésről szóló igazolás elektronikus úton történő kiállítására csak abban az esetben van lehetőségük, amennyiben rendelkezik ügyfélkapus azonosítóval, vagy meghatalmazottjuk rendelkezik érvényes meghatalmazással az „Egységes kérelem" jogcímre vonatkozóan „adatszolgáltatásra", mint eljárási cselekményre.

Az igazolás feltöltésére nyitva álló időszak 2014. november 5 - 17. (mivel november 15. munkaszüneti napra esik). November 17-ét követően késedelmes adatszolgáltatásra nincs lehetőség, ezért kérjük, hogy időben ellenőrizzék a meghatalmazások meglétét és érvényességét az adott eljárási cselekményre.

A vonatkozó jogszabályok megtalálhatóak az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu). Tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen vagy személyesen, illetve telefonon az MVH ügyfélszolgálatán kérhető.


Kövesse a MobilGazdát a Facebookon: