Hírek Hírek

Megjelenés: 2007.07.06. 12:54 Utolsó módosítás: 2009.10.16. 10:48

Felhívás!
archív

Felhívjuk a kárenyhítési szerződéssel rendelkező gazdálkodók figyelmét, hogy az új törvényi szabályozás által (lásd a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvényt módosító 2007. évi XL. Törvény) biztosított többletjuttatásokra – a termelői befizetéseknél magasabb összegű állami hozzájárulásra, előleg-fizetésre – csak abban az esetben válnak jogosulttá, ha a korábban megkötött szerződésüket a 2007. július 16-i határidőig módosítják.

A törvénymódosítás következtében például a vállalkozásminősítő lapon magukat egyéb vállalkozásnak minősítők már nem köthetnek szerződést,  árvíz esetére nem igényelhető kárenyhítés, viszont – miniszteri döntéstől függően – lehetőség van előleg, illetve az eredetinél magasabb kárenyhítési összeg odaítélésére.

A szerződés-módosítás részletes feltételiről a falugazdászok és az MVH megyei kirendeltségeinek munkatársai szolgálnak felvilágosítással. Az utóbbiaktól szerezhetők be a szükséges formanyomtatványok is.