Hírek Hírek

Megjelenés: 2007.11.21. 15:40 Utolsó módosítás: 2009.10.15. 15:55

Felhívás!
archív

Hivatalunk, az MVH az EU-forrásokból finanszírozott támogatások kifizetése kapcsán - eljárásrendjének megfelelően, a beérkezett kérelmek formai és tartalmi ellenőrzésén túl - helyszíni ellenőrzéseket is végez. A gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelt támogatások kedvezményezettjei október 1. és 31. között nyújthatták be a megítélt támogatások folyósításához szükséges kifizetési kérelmeiket. Ezek tekintetében megkezdjük az érintett ügyfeleinél a várhatóan december közepéig tartó helyszíni ellenőrzéseket.

Ezek célja bizonyosságot szerezni a vonatkozó EU-rendeletekben, hatályos jogszabályokban, a támogatási határozatban foglaltak teljesítéséről és a kifizetési kérelmében közölt adatok helytállóságáról. Az ellenőrzés zökkenőmentes, eredményes lebonyolítása érdekében javasoljuk, hogy a kedvezményezettek a támogatott beszerzéssel kapcsolatos minden dokumentum - megrendelés, adásvételi szerződés, átadás-átvételi jegyzőkönyv, üzembe helyezési jegyzőkönyv, a kifizetési kérelemben szereplő valamennyi bizonylat, átutalás, és az azok lekönyvelését bizonyító nyilvántartás - eredeti példányait tartsák összegyűjtve, előkészítve.Minden, az adott támogatási határozathoz tartozó gépre, eszközre vonatkozó eredeti gépkönyv, kezelési/ karbantartási leírás és nyilvántartás, minőségi tanúsítványt, megfelelőségi nyilatkozat, garancia- és jótállási dokumentum, eszköznyilvántartás, forgalmi engedély, ugyanúgy feltétele a helyszíni vizsgálat kellő eredményének, mint a biztosítási kötvény és a díj rendszeres befizetését igazoló bizonylat.A beszerzett gépet, eszközt, technológiai berendezést ellenőrzésre alkalmasan (hozzáférhető letisztított, olvasható állapotú alvázszám/gyártási szám/motorszám/adattáblával) az ellenőrzés megbeszélt helyszínére kell szállítani.
Amennyiben a fentebb ismertetett dokumentumok, illetve a gépek, berendezések a helyszínen nem állnak rendelkezésre, az az ellenőrzés akadályozásának minősülhet, és az EU-rendeletekben, hatályos jogszabályokban jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

Tájékoztató a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésével kapcsolatos helyszíni ellenőrzésekről

MVH Területi Ellenőrzési Főosztály