Hírek Hírek

Megjelenés: 2007.09.10. 15:53 Utolsó módosítás: 2009.10.15. 16:15

Felhívás
archív

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatások kedvezményezettjeitől az utóbbi időben egyre több olyan megkeresés érkezik az MgSzH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósághoz, amelyekben a gazdálkodási naplójuk hiteles másolatának kiszolgáltatását kérelmezik.

(Erre a dokumentumra az érintett gazdálkodóknak a helyszíni ellenőröknek történő bemutatás céljára van szükségük.)

 A vonatkozó 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 2. § (8) bekezdése értelmében azonban a fenti szervezetnek nem feladata a gazdálkodási naplók megőrzése, archiválása, azok adatait csak digitálisan rögzíti, szakmai elemzések céljára.

 Ugyanakkor a hivatkozott jogszabály 2. § (6) bekezdése értelmében a kedvezményezetteknek az adott gazdálkodási évre vonatkozó gazdálkodási naplónak csak egy aláírt másolatát (a hozzá kapcsolódó dokumentumok pl. számlák, bizonylatok másolatai nélkül) kell beküldenie a hivatal címére, az eredeti naplót, a kapcsolódó dokumentumokkal együtt pedig legalább 5 évig meg kell őriznie. Ezeket a helyszíni ellenőrzések alkalmával bemutatni tartozik az ellenőrzést lefolytatóknak.

Felhívjuk az érintettek figyelmét az előbbiekben idézett követelmény maradéktalan betartására

Budapest, 2007. szeptember 10.