Hírek Hírek

Megjelenés: 2008.02.01. 13:42 Utolsó módosítás: 2009.10.16. 12:43

EMVA-támogatás gyümölcs ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez
archív

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott támogatások száma egy újabbal bővül. Ez február 1-től igényelhető ültetvények korszerűsítéséhez és telepítéséhez. Célja a fajtaszerkezet javításával a piaci igényekhez alkalmazkodni tudó hatékony és minőségi követelményeknek megfelelő gazdálkodás hátterének megteremtése.

A támogatásban részesíthető ültetvényfajok listája bizonyos ültetvényméret és tőszám kikötése mellett,  gyakorlatilag az összes  Magyarországon termesztett gyümölcsfélét felöleli. A támogatással meglévő ültetvények újratelepítését, kiegészítő jellegű telepítését és új ültetvények telepítéséét és a termőre fordulásig történő ápolást kívánják segíteni.

A  támogatás mértéke általában (néhány kivételtő eltekintve) a beruházás összes elszámolható kiadásának legfeljebb 40%-a, összege pedig évente és ügyfelenként legfeljebb 100 millió forint lehet. Az érintetett területekre a kötelező - 3-tól 12 évig terjedő - termesztésben tartásig e jogcím keretében egy alkalommal vehető igénybe támogatás. Elnyerésének természetesen több feltétele is van, amelyeket a vonatkozó FVM-rendeletek részletesen ismertetnek. (Ezek közül az első és megkerülhetetlen, hogy az igénylő vagy már rendelkezzen ú. Regisztrációs számmal, vagy legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg regisztráltassa magát az ügyfél-nyilvántartási rendszerben.

A támogatási kérelmeket a már említett február 1.- től  március 17.-ig  a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által rendszeresített nyomtatványokon, a területileg illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalokhoz (MgSzH) postai úton kell benyújtani .

A támogatási kérelmeket az előzetesen meghirdetett szempontok alapján, részletesen szabályozott módszer szerint kiértékelik és az elért pontszám szerint rangsorolják. Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra egyszer van lehetőség. Részletes tájékoztatás az FVM vagy az MVH honlapján (www.fvm.hu) (www.mvh.gov.hu) található.