Hírek Hírek

Megjelenés: 2009.11.10. 14:11 Utolsó módosítás: 2009.11.20. 12:51

EMVA beruházási jogcímekhez kapcsolódó jogerősség igazolásról
archív

Tájékoztató az EMVA beruházási jogcímekhez kapcsolódó jogerősség igazolásról

Tájékoztató az EMVA beruházási jogcímekhez kapcsolódó jogerősség igazolásról

2009. 10. 19.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehető projekt kiegészítő hitelről szóló 78/2009. (VI.30.) FVM rendelet értelmében

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet;

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet;

c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet;

d) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet;

e) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet;

f) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet

alapján benyújtott támogatási kérelemhez kapcsolódóan szükséges a hitelkérelemmel érintett támogatási határozat jogerősségének igazolása.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a jogerősség igazolását személyesen, illetve írásban kérhetik az MVH illetékes kirendeltségétől. A határozat jogerőre emelkedésének igazolása a támogatási határozat ügyfél példányának záradékolásával, vagy a támogatási határozat jogerőre emelkedéséről szóló külön igazolás kiállításával történik.

A fellebbezési határidő lejártát megelőzően a „Fellebbezési jogról való lemondás_iratminta", a fellebbezési határidő lejártát követően a „Fellebbezés nem került benyújtásra_iratminta" kitöltése és az igazolási kérelemmel együtt történő benyújtása is szükséges. A nyilatkozat minták az MVH honlapján a MENÜ/Letölthető dokumentumok menüpontban érhetőek el.