Hírek Hírek

Megjelenés: 2008.04.03. 14:25 Utolsó módosítás: 2009.10.16. 12:13

Elkezdődött az agrárkár-enyhítési támogatások utolsó részének kifizetése
archív

A kifizetési terv brüsszeli jóváhagyása után Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megkezdhette a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló rendelet alapján benyújtott kárenyhítési igények, illetve a 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kárenyhítéséről intézkedő rendelet alapján benyújtott többlettámogatási igények végkifizetését.

A kérelmezett támogatások összege mindkét jogcím esetében nagy mértékben meghaladta a rendelkezésre álló keretet.
Ebből következően 2007. decemberében a 88/2006. (XII. 28) sz rendelet alapján benyújtott összesen 7000 kárenyhítési igény szerinti összeg csupán 5,9%-ának, míg a 113/2007. (X. 10.) FVM rendelet alapján benyújtott 5500 többlettámogatási igény szerinti összeg 42,25%-ának a 90%-át (összesen 5,5 milliárd  forintot) kapták meg előlegként a jogosultak.
Így a végkifizetés során - 2008. április közepéig   a fentebb említett előleg után fennmaradt részként az MVH további, több mint félmilliárd forintot utal át a károsultaknak. Az érintett termelőket pedig a számukra megállapított támogatásról és a végkifizetés során folyósításra kerülő összegről, továbbá a visszaosztás mértékéről határozatban értesíti.

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer 2007. eleji indulásakor mintegy 3600 termelő csatlakozott a kockázatközösséghez. Az elmúlt év közepén a rendkívüli fagykárokra tekintettel újra lehetővé vált a szerződéskötés: ekkor további 7900 termelő jelentkezett be a rendszerbe – ezen új tagok azonban sajnálatos módon szinte kizárólag a jelentős kárt elszenvedettek köréből kerültek ki. Ennek következtében csak igen korlátozott összeg gyűlt össze a kárenyhítési alapban, ráadásul gyakorlatilag csak azoktól, akik egyúttal a kárenyhítési támogatás jogosultjai is voltak. Nagyon fontos lenne, hogy a gazdálkodókban tudatosuljon: a kárenyhítési rendszer kizárólag akkor tud megfelelően működni, és az elszenvedett károk csak akkor orvosolhatók érdemi mértékben, ha a termelők felismerik a kockázat-közösségen alapuló öngondoskodás szükségességét, és minél többen csatlakozva a rendszerhez, feltöltik a kárenyhítési alapot.

 

2008. évre vonatkozóan valamelyest csökkent a szerződésállomány nagysága, annak ellenére, hogy az MVH egyúttal 480 új szerződést is kötött. A csökkenés oka egyrészt az volt, hogy az MVH kénytelen volt a hozzájárulást meg nem fizető gazdálkodók szerződését megszüntetni, másrészt, hogy 2007. év végén számos ügyfél bontotta fel a szerződését, illetve az MVH által felbontott szerződést nem kötötte újra. Jelenleg csaknem 11200 szerződőnek van érvényes agrárkár-enyhítési szerződése, 300-zal kevesebbnek, mint 2007. évben. A rendszerhez 2008. évre vonatkozóan csatlakozni 2007. végéig lehetett, a 2008. évben benyújtott szerződéskötési szándék-nyilatkozatok alapján csak 2009-ben szerezhetnek kárenyhítési jogosultságot az érintettek.