Hírek Hírek

Megjelenés: 2010.09.28. 10:46 Utolsó módosítás: 2010.09.28. 15:43

Csaknem ezer fiatal gazda kap támogatást

Befejezte az induló fiatal gazdák számára hozott támogatási döntések felülvizsgálatát a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009-ben biztosított támogatás keretében 2009. szeptember 15. és október 31. között benyújtott 6164 támogatási kérelemből „első körben" 906-ot hagytak jóvá. A hivatalhoz érkezett panaszokat minden esetben kivizsgálták. A forráshiány miatt elutasított kérelmezők jelentős része a pontozással kapcsolatban tett észrevételt, hiszen a legtöbb esetben ezen múlt a támogatás megítélése. E folyamat során, illetve állampolgári bejelentések nyomán vizsgálták felül a jóváhagyó határozatokat is. A hivatal összesen 80 visszavonó határozatot adott ki a felülvizsgálat során, ennyi esetben okozott az újrapontozás olyan változást, hogy az érintett fiatal gazdálkodók kiestek a támogatható körből.

Ugyanakkor összesen 42 „első körben kiesett" ügyfél a felülvizsgálat nyomán bekerült a támogatotti körbe. A támogatási összeg 90 százalékának igénylésére a támogatásra jogosult ügyfelek 2010. szeptember 6. és november 2. között nyújthatnak be kifizetési kérelmet az MVH megyei kirendeltségeire.

Jelenleg további 80 olyan támogatási kérelem van „pozitív" felülvizsgálat alatt - tehát a támogatotti körből történő további kikerüléstől nem kell tartani -, ezek közül bekerülhetnek még a támogatotti körbe fiatal gazdálkodók, a már bejutott 42 után. A támogatotti körből kiesett gazdálkodók támogatási visszavonása által felszabadult forrás újrafelhasználható, amivel további ügyfelek lehetnek jogosultak a támogatásra. Amennyiben tehát nem növekedne a jelenleg 42 pozitív, azaz támogatotti irányba átsorolt fiatal gazdálkodók száma - mivel gazdálkodónként 10 millió forint támogatásról van szó -, elméletileg körülbelül 400 millió forint támogatási maradvány szabadulhat fel. Ezen a jogcímen azonban az idén támogatási lehetőség már nem nyílik. Két erdészeti jogcím kivételével 2010-ben támogatási lehetőség nem lesz.

A folyamatban lévő támogatási jogcímek feldolgozása után derül majd ki, hogy támogatási tengelyenként és jogcímenként mennyi rendelkezésre álló forrás van, és ezekre mennyi a determináció. Ezekre figyelemmel születhet döntés arról, lesz-e szabad forrás, és az esetleg rendelkezésre álló szabad forrásokat milyen támogatási jogcímen nyitja meg a Vidékfejlesztési Minisztérium. Amennyiben jut rá forrás, olyan jogcímek megnyitása várható 2011-ben, amelyek nagy igénnyel rendelkező jogcímek voltak, a fiatal gazdák pedig ebben benne vannak.