Hírek Hírek

Megjelenés: 2019.06.17. 13:33 Utolsó módosítás: 2019.06.17. 13:34

Baromfitartók figyelem! Június 30-ig nyújthatóak be az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatása iránti kérelmek

Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatását azon ügyfelek igényelhetik, akik megfelelnek az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendeletben meghatározott feltételeknek.

A támogatási jogosultság alapját képező állatlétszám 2019/2020. tárgyévi jóváhagyásához a támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár (Kincstár) honlapján közzétett nyomtatványokon (N0801 számú Támogatási kérelem és N0802 számú Szakmai ellenőrzési lap támogatási kérelemhez) kell benyújtani 2019. június 30-áig a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályához (1476 Budapest, Pf. 407. címre), az előírt mellékletek csatolásával.

Figyelemmel arra, hogy a benyújtási időszak utolsó napja munkaszüneti nap, a támogatási kérelmet legkésőbb 2019. július 1. napján még postára lehet adni.

A nyomtatványok a 23/2018. (IV. 16.) számú Kincstár Közlemény mellékleteként megtalálhatók a Kincstár honlapján (www.mvh.allamkincstar.gov.hu).

Amennyiben nem áll rendelkezésre minden csatolandó dokumentum, a támogatási kérelem nyomtatványt abban az esetben is be kell nyújtani legkésőbb 2019. július 1. napjáig, a hiányzó mellékletek csatolására hiánypótlás keretében lesz lehetőség, azonban a határidőn túl benyújtott támogatási kérelmeket a Kincstárnak a hatályos jogszabályi előírások alapján el kell utasítania.

Fontos, hogy a 2019/2020-as támogatási évben csak az a gazdálkodó jogosult kifizetés igénybevételére – a tárgyévet követő évben benyújtott kifizetési kérelem alapján –, aki rendelkezik jóváhagyott vagy részben jóváhagyott támogatási kérelemmel.