Hírek Hírek

Megjelenés: 2009.04.20. 14:25 Utolsó módosítás: 2009.10.15. 11:16

Az állattenyésztőknek is föld kell a támogatáshoz
archív

Ettől az évtől kezdve új feltételekkel lehet igénybe venni a termeléstől elválasztott állatalapú támogatásokat. Idén az állattenyésztők is csak földterülettel együtt kaphatják meg a nemzeti kiegészítő támogatásokat. 2009-ben a hízottbika- és az anyatehéntartás, az extenzifikációs szarvasmarha, valamint a kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás támogatást érinti a változás.

A támogatást a történelmi bázisjogosultsággal rendelkező mezőgazdasági termelők vehetik igénybe. A termeléstől elválasztott támogatások esetén a gazdálkodót a rendeletben előírt termelési kötelezettségek terhelik. A korábbi évekhez képest változás, hogy állatalapú termeléstől elválasztott támogatásra – kizárólag jogosultság alapján – az a mezőgazdasági termelő számíthat, akinek jár az egységes területalapú támogatás és mint nyilvántartott állattartó, megtalálható a Tenyészet Információs Rendszerben /TIR/. Az idei évben tehát, csak azok a termelők részesülhetnek állatalapú termeléstől elválasztott támogatásban, akik egységes területalapú támogatási (SAPS) kérelmet nyújtanak be, és jogosultak annak igénybevételére.

 

Ennek hiányában a történelmi bázisjogosultsággal rendelkező gazdálkodónak sem fizethető elválasztott támogatás.

A 2007. óta alkalmazott történelmi bázisjogosultság vagyoni értékű jog, mely korlátozottan forgalomképes, így adásvétel, illetve bérlet tárgyát képezheti. Bázisjogosultságot az azzal nem rendelkezők úgy szerezhetnek, hogy azt egy másik gazdálkodótól megveszik, vagy bérbe veszik. A megvételt, illetve a bérbevételt a termelő köteles bejelenteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak /MVH/. A gazdálkodónak nem kell attól tartania, hogyha esetleg valamilyen ok miatt nem lesz jogosult a támogatásra, s így kifizetés sem történik, akkor a vagyoni értékű joga megvonásra kerül. Abban az esetben azonban, ha a mezőgazdasági termelő a termeléstől elválasztott támogatásról a saját döntése alapján lemond, akkor erről 2009. november 30-ig nyilatkozatot nyújthat be az MVH-hoz.