Hírek Hírek

Megjelenés: 2009.04.14. 15:33 Utolsó módosítás: 2009.10.15. 11:04

Az állattartók feladatai az új egységes kérelem benyújtásával kapcsolatosan
archív

Az idei év ismét újdonságot tartogat a gazdálkodók részére. Annak ellenére, hogy az egységes támogatási rendszerre való felkészülés egy évvel eltolódott, a kölcsönös megfeleltetés szabályrendszerének bevezetése állítja kihívások elé a termelőket. Emellett azonban a már évek óta működő intézkedésekkel kapcsolatban is szükség van az állattartók odafigyelésére és a rendeleti előírásokkal kapcsolatos ismeretek felfrissítésére.

A 2008-as évben újdonságként jelentkezett, hogy minden állatfaj tartását be kell jelenteni a tenyészet információs rendszerébe (TIR). Ez elsősorban a lótartók számára jelentett feladatot, hiszen korábban a lótartó tenyészeteket nem kellett külön bejelenteni. Emellett az előzőekben említett lóútlevél kérdése is félreértésekre adott okot.

A 2004-ben kezdődött agrár-környezetgazdálkodási program az utolsó évébe lép. Az idei évben a tavalyihoz hasonlóan egységes területalapú kérelmen, elektronikus formában kell az igénylést benyújtani. A benyújtási időszak áprilisban kezdődik!

Amire oda kell figyelni:

a)     a kérelem kitöltésekor

A gyepgazdálkodási és/vagy őshonos állattartási célprogramok esetén az állattartóknak figyelniük kell arra, hogy a célprogramokban kérelmezett terület vagy állatállomány feltüntetése mellett a kérelem kötelező részét képező monitoring lap állatállományra vonatkozó részét is ki kell tölteni. A kifizetési kérelmek bírálatánál ugyanis az ellenőrzések alapvető adatát képezik az itt megadott állománylétszámok. Ne feledkezzünk meg a kérelemmel együtt tenyésztőszervezeti igazolások benyújtásáról sem!

b)     a tenyészet és az állatok bejelentésekor

Ki kell emelni, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) csak azon állománylétszámot veszi figyelembe mind a gyepterületen legeltetett állatlétszám és így az állatsűrűség meghatározásakor, mind pedig az őshonos állattartási célprogramok esetén, mely megfelel az alábbi rendeleti előírásoknak:

-        a kérelmező a regisztrációs számával, az állatok tartójaként szerepel a TIR-ben

-        az adott állatfajt tartó tenyészet szerepel a TIR-ben

-        az állatok be vannak jelentve az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerbe, illetve a Lóinformba (azaz rendelkeznek marhalevéllel, illetve lóútlevéllel)

Ezen előírásokat a támogatás igénybevételétől függetlenül is be kell tartani, de a támogatás szempontjából jogosultsági feltételnek számítanak, azaz amennyiben az előírások ellenőrzése során az MVH hiányosságot vagy meg nem felelést tapasztal, akkor az a támogatási összeg csökkentésével vagy a teljes megvonásával, nagyon súlyos hiba esetén pedig akár az elmúlt évek támogatási összegeinek visszafizetésével is járhat.

Külön érdemes arra odafigyelni, hogy a lovak esetében akkor is ki kell váltani a lóútlevelet, ha az állat nem mozdul ki a gazdaságból. A szarvasmarhafélék nyilvántartásával ellentétben a lóútlevél nem csak azokra az állatokra vonatkozik, melyeket külföldre szállítanak.

c)      az állatok nyilvántartásakor

A tartónak a tenyészeteiben tartott állatairól naprakész állomány-nyilvántartást kell vezetnie. Ennek meglétét a helyszíni ellenőrzés során igazolni kell! Ennek hiányában az állattartó eleshet a támogatástól!

d)     az állatok mozgatásakor

Amennyiben az állatokat a gazdálkodási év során az állattartó saját tenyészetei között mozgatja, illetve más állattartó tenyészetébe átszállítja, a szállítási eseményt be kell jelenteni a Mezőgazdasági Szakigazgatási Központhoz. Sertés, juh, kecske és baromfi fajoknál fontos a szállítólevelek minél pontosabb adattartalmú bejelentése!

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján szeretnénk felhívni az állattartók figyelmét arra, hogy a szükséges bejelentéseket a kérelem benyújtása előtt kell megtenni! Nem elég a tenyészet adatait rendezni, az állatok bejelentését is meg kell tenni. Bármelyik hiánya a kérelem szankcionálását vonhatja maga után! Az MVH azon állatokat, melyek nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak nem tudja figyelembe venni!

A bejelentéskor, amennyiben rendelkeznek érintett állománnyal, ne feledkezzenek meg az állatalapú támogatások igénybevételével kapcsolatos kötelezettségeikről sem!

Az egyes állatfajok bejelentésével és nyilvántartásával kapcsolatosan információkat a www.enar.hu, www.majusz.hu és a www.mllsz.hu oldalakon találhatnak. Ugyanezeken az oldalakon a fontosabb jogszabályokról is tájékozódhatnak.

 

 

2009.04.14.