Hírek

Vissza Április 6-án nyílik az egységes kérelem benyújtó felülete!

Április 6-án nyílik az egységes kérelem benyújtó felülete!

Utolsó módosítás: 2022.04.05 16:46

A szükséges jogszabály- és pályázati felhívás-módosítások megjelenése után lehetővé válik a 2022. évi egységes kérelem (EK) benyújtása. Az EK idei benyújtása során a korábbi években megszokott és megismert eljárásokat kell követni: idén is jellemzően technikai korrekciók és pontosítások jelentek meg.

Tájékoztatjuk a tisztelt termelőket, hogy 2022. április 6-án nyílik meg az egységes kérelem kitöltési felülete, mely a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) e-ügyintézési felületén érhető el (https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/index.xhtml). Miután 2022. március 30-án megjelent az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2022. (III. 30.) AM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2022. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 13/2022. (IIII. 30.) AM rendelet, idén 43 közvetlen támogatási és vidékfejlesztési jogcímen lehet az egységes kérelem eljárásrendjének keretében támogatást igényelni, illetve ezekkel kapcsolatban adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. A termelők jelentős körét érintő közvetlen támogatásokon (pl. alaptámogatás (SAPS), zöldítés) túl a kapcsolódó nemzeti támogatások (pl. átmeneti nemzeti anyatehén tartás támogatása), valamint a vidékfejlesztési program intézkedései (pl. agrár-környezetgazdálkodás, erdészeti jogcímek) esetében kell a felületet használni.

Fontos, hogy a szankciómentes kérelembeadásra 2022. április 6. és 2022. május 15. (hétvégére tekintettel május 16.) közötti időszak áll rendelkezésre. A 2022. május 15-ét (hétvégére tekintettel május 16-át) követően benyújtott kérelmek szankciómentes módosítására május 31-ig van lehetőség. A módosítással érintett jogcímre megállapítandó támogatási összeg munkanaponkénti egy százalékos csökkentésével járó szankciós módosításra pedig 2022. június 9-ig nyílik mód.

A koronavírus (COVID-19) miatt kialakult veszélyhelyzetre tekintettel fontos minden termelőnek körültekintően eljárnia és a 2022. május 15-ei (hétvégére tekintettel május 16-ai) határidő szem előtt tartásával kell ütemeznie a kérelmének beadását. Az Agrárminisztérium az idei benyújtás minél gördülékenyebb lebonyolításához megtette a szükséges előkészületeket és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (a továbbiakban: Kamara), valamint a Kincstár is felkészült a kérelmek befogadására, ezért az Agrárminisztérium – a Kincstárral és a Kamarával egyeztetve – nem tervezi a kérelmezési határidő meghosszabbítását.

A kérelembeadás folyamatának megkönnyítése érdekében a Kincstár a honlapján külön felhívja a figyelmet arra, hogy

  • aki nem rendelkezik ügyfél-azonosítóval, az igényelje meg mielőbb a beadáshoz szükséges ügyfél-azonosítót,
  • az a termelő, aki nem rendelkezik jelszóval (vagy elfelejtette jelszavát), igényeljen jelszót új meghatalmazás elektronikus úton történő benyújtásához, erre már ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleknek elektronikus úton is van lehetőségük; valamint
  • akinek nincs az egységes kérelemre, vagy valamennyi hatósági eljárásban való teljes körű képviseletre érvényes meghatalmazása, nyújtsa be az arra vonatkozó kérelmét.

Fontos hangsúlyozni, hogy annak ellenére, hogy a kérelem beadásában közreműködő falugazdászok és szaktanácsadók megtették a szükséges elővigyázatossági intézkedéseket, előzetes telefonos vagy e-mailes egyeztetés nélkül senki ne keresse fel a meghatalmazottját!

 

Változás a Zöldítés támogatásban (zöldítés derogáció):

Az orosz-ukrán konfliktus nyomán esetlegesen kialakuló élelmiszer-, és takarmányhiány elkerülése érdekében az Európai Bizottság 2022. március 23. napján jelentette meg a C(2022) 1875. számú végrehajtási határozatát, melyben a 2022. kérelmezési évre vonatkozóan átmeneti derogáció lehetőségét kínálja fel a tagállamok részére.

A könnyítés lényege az, hogy a zöldítés jogcím előírásainak teljesítése érdekében parlagon hagyott területek abban az esetben is elfogadhatók – mind a növénytermesztés diverzifikációja, mind pedig az ökológiai jelentőségű területek kijelölési kötelezettsége tekintetében – parlag területnek vagy parlag EFA területnek, ha a termelő az adott táblán olyan szántóföldi növényt termeszt, mely hozzájárulhat az élelmiszer-, vagy takarmányhiány elkerüléséhez vagy megszüntetéséhez, vagy a táblán elhelyezkedő ideiglenes gyep területet kaszálással vagy legeltetéssel hasznosítja.

A gazdálkodóknak az egységes kérelemben jelölniük kell azokat a szántóterületeket is, melyeket – a könnyítéssel élve – parlagként kérik figyelembe venni a diverzifikációban vagy parlag EFA elemként kívánják elszámolni. A bejelentést a Kifizető Ügynökség – a hibalehetőségek csökkentése érdekében – összevonta, így nem külön-külön kell a gazdálkodóknak megtenniük azokat.

Azonban a helyes mezőgazdasági és környezeti állapot (HMKÁ) vetésváltásra vonatkozó előírásait továbbra is be kell tartani, ennek kapcsán a valóságban termesztett kultúra kerül figyelembe vételre.

A bejelentés határideje a 2022. évi egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napja (2022. június 9.).

Amennyiben a termelő a bejelentést elmulasztja, abban az esetben a határidő jogvesztő, nincs lehetőség a kérelem módosítására.

A Kincstár folyamatos technikai fejlesztésekkel készül az igénylések biztonságát és pontosságát javítani, 2022-től az újdonságok:

  • Az egységes kérelem keretében június 9-vel záródóan lehetőség lesz a növényvédelmi szakirányításért felelős növényorvosról szóló adatszolgáltatás megtételére.
  • A VP keretében 2 új jogcím kifizetési kérelmét lehet 2022-től benyújtani: a VP4-10.1.1-21 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (VP AKG 2021), valamint a VP4-11.1.1-11.2.1-21 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása (VP ÖKO 2021). Fel kívánjuk hívni a figyelmet arra, hogy a támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések hiányában is kérjük az első éves kifizetési kérelmeket benyújtani.
  • A keverék kultúrák bejelentése esetében az idei évtől nincs lehetőség kizárólag ideiglenes gyep kategóriába tartozó növények kiválasztására. Azok a magkeverékek, melyek ideiglenes gyepként figyelembe vehető növényeken kívül más vetőmagot nem tartalmaznak ideiglenes vagy állandó gyepként jelenthetők be az Egységes kérelemben.


Kövesse a MobilGazdát a Facebookon: