Hírek

Április 20-án nyílik az egységes kérelem benyújtó felülete!

Április 20-án nyílik az egységes kérelem benyújtó felülete!

Utolsó módosítás: 2023.05.22 08:10

Tájékoztatjuk a Tisztelt Termelőket, hogy 2023. április 20-án nyílik meg az egységes kérelem kitöltési felülete, mely a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) e-ügyintézési felületén érhető el (https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/index.xhtml). Az egységes kérelem továbbra is kizárólag elektronikus úton nyújtható be.

Miután 2023. április 19-én megjelent az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2023. (IV.19.) AM rendelet, idén közel 50 közvetlen támogatási és vidékfejlesztési jogcímen lehet az egységes kérelem eljárásrendjének keretében támogatást igényelni, illetve ezekkel kapcsolatban adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. A termelők jelentős körét érintő közvetlen támogatásokon [pl. alapszintű-jövedelemtámogatás (BISS), Agro-ökológiai program (AÖP)] túl a kapcsolódó nemzeti támogatások (pl. átmeneti nemzeti anyatehén tartás támogatása), valamint a vidékfejlesztési program intézkedései (pl. agrár-környezetgazdálkodás, erdészeti intézkedések, állatjóléti intézkedések) esetében kell a felületet használni.

Fontos, hogy az idei évben nem különböztetünk meg szankciómentes és szankciós benyújtási időszakot.

A 2023. évben az egységes kérelem beadásra a 2023. április 20. és 2023. június 9. közötti időszak áll rendelkezésre. Amennyiben a termelő a bejelentést elmulasztja, abban az esetben a határidő jogvesztő, nincs lehetőség a kérelem módosítására.

A kérelembeadás folyamatának megkönnyítése érdekében a Kincstár a honlapján külön felhívja a figyelmet arra, hogy

 • aki nem rendelkezik ügyfél-azonosítóval, igényelje meg mielőbb, hiszen ez a kérelem beadáshoz feltétlenül szükséges,
 • az a termelő, aki nem rendelkezik jelszóval (vagy elfelejtette jelszavát), igényeljen jelszót új meghatalmazás elektronikus úton történő benyújtásához, erre már ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek esetén elektronikus úton is van lehetőség; valamint
 • akinek nincs az egységes kérelemre, vagy valamennyi hatósági eljárásban való teljes körű képviseletre érvényes meghatalmazása, nyújtsa be az arra vonatkozó kérelmét előre!

Fontos változás, hogy a 2023. január 15. napjáig létrejött kamarai meghatalmazások 2023. január 31. napján hatályukat vesztették, így 2023. egységes kérelem tekintetében új kamarai meghatalmazás megkötésére van szükség.

Fontosabb változások:

 • A tavalyi évhez képest az egységes kérelem az alábbi jogcímekkel bővül:
 1. A fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás (CRISS)
 2. Agro-ökológiai program (AÖP)
 3. Termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatása (CIS)
 4. Átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatása (ÁNT)
 5. VP Kiskérődző állatjólét
 6. VP Méh állatjólét
 7. VP Baromfi állatjólét
 8. VP őshonos in situ TK 2022

 

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy 2023-ban a mezőgazdasági termelőknek az egységes kérelem keretében lehet kérelmeznie az Átmeneti nemzeti tejtámogatás, az Átmeneti nemzeti hízottbikatartás támogatása, illetve az Átmeneti nemzeti extenzifikációs szarvasmarha támogatáshoz a történelmi bázisjogosultság ismételt megállapítását is!

A fiatal gazda támogatást továbbra is lehet igényelni az egységes kérelem keretében, azonban fontos megjegyezni, hogy az igénylés szabályai a korábbi évekhez képest módosultak.

 

 • 2023-tól az egységes kérelem és jogcímei esetén kötelezővé válik a teljes elektronikus kapcsolattartás: a kérelem benyújtásától az esetleges fellebbezések/kifogások benyújtásáig kizárólag elektronikus úton lehet iratot benyújtani! A Kincstár a döntéseket, dokumentumokat, jegyzőkönyveket szintén elektronikus úton, az ügyfél vagy meghatalmazottja ügyfélkapujára fogja megküldeni. Kérjük, hogy fokozottan ügyeljenek az elektronikus tárhelyre érkező értesítésekre, valamint javasoljuk, hogy ellenőrizzék a tárhely részére megadott e-mail cím megfelelőségét.

 

 • Az ügyfél által, a 2023. évben tervezett másodvetéseket (hagyományos, ökológiai jelentőségű, illetve zöldtrágyázás céljából vetett másodvetés) előre be kell tervezni, és az egységes kérelem benyújtásra rendelkezésre álló határidőn belül, előre be is kell jelenteni!

 

 • 2023. január 1-től kezdődően felhasználásra kerülnek az Európai Űrügynökség által finanszírozott Sentinel műholdcsalád által készített nagyfelbontású műhold felvételek (továbbiakban: TMR adatok) a kérelmekben található potenciális meg nem felelések feltárása érdekében. Az ország területéről, átlagosan 5 naponta elérhető felvételeket 2019. őszétől kezdődően a Kincstár összegyűjti és automatizált képfeldolgozási technológia alkalmazásával megállapítja a lehetséges tábla határokat; a táblákhoz tartozó vélhető eltérő hasznosítások nagyobb csoportjait; a táblákon fellelhető, mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területeket; a szokásos mezőgazdasági műveléstől való eltérést mutató táblarajzot, mely felveti a nem megfelelő mezőgazdasági művelés meglétét.
  A feltárt potenciális meg nem felelésekről az ügyfelek a nyár folyamán értesítéseket fognak kapni, melyekre kérjük, hogy a döntésben foglalt határidőn belül válaszoljanak, ezzel is gyorsítva a kérelmek tartalmi feldolgozását.

  A Kincstár azon esetekben, amikor az űrfelvételek alapján kérdésessé válik például a kérelmezett terület hasznosítási kódjának megfelelősége, lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfél a kérelemben szerepeltetett adatait a mobilGAZDA applikáció segítségével, ún. georeferált fénykép benyújtásával igazolja. Fontos, hogy csak ezen az applikáción keresztül készített és beküldött fényképek kerülhetnek a későbbi ügyintézés során felhasználásra! A fénykép beküldése bár 2023-ban még önkéntes, de a beküldés hiánya - amennyiben a havi rendszereséggel tervezett műholdas adatfeldolgozás továbbra is potenciális eltérést detektál - helyszíni ellenőrzést vonhat maga után.

 

 • A területalapú támogatások esetén már ismert megoldás, hogy azon ügyfélnek, aki már az előző évben is nyújtott be egységes kérelmet, a következő évi kérelme már ún. megszemélyesített adatokkal kerül feltöltésre. Ezen megszemélyesítés során az ügyfél láthatja az előző évi kérelmében igényelt adatok, az esetleges helyszíni ellenőrzés eredményeit, bizonyos esetben pedig már előre jelzésre kerül, hogy az előző évi táblarajzai alapján a TMR ellenőrzés milyen problémákat talált.

  Ezen megszemélyesítés 2023-ban kiegészül a szarvasmarha, juh, illetve kecske ENAR adatokkal is. Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy az ENAR adatok nem azonnal kerülnek a Kincstár részére átadásra, ezért javasoljuk, hogy az esetleges hibás vagy hiányos adatokat először az ENAR adatok bejelentésre/módosítására szolgáló felületén tegye meg az ügyfél, és az egységes kérelem benyújtás előtt ellenőrizze le, hogy az adatmódosítás az ENAR oldalán feldolgozásra került (ezt az egységes kérelem oldalán egy ún. ismételt megszemélyesítéssel is megteheti).

 

 • VP-Erdősítés esetén 2022. évben benyújtott kifizetési kérelmekig abban az esetben volt igényelhető SAPS támogatás, akkora mértékig, ameddig a terület 2008-ban, támogatható terület volt. Ha a terület nagyobb részt fedett le, mint a 2008-ban támogatható terület, akkor a SAPS támogatás, csak a támogatható terület mértékéig járt.

  A 2023-as évtől kezdődően VP-Erdősítés esetén abban az esetben igényelhető BISS támogatás, és akkora mértékig, ameddig a terület 2022-ben támogatható terület volt. Ha a terület nagyobb részt fed le, mint a 2022-ben támogatható terület, akkor a BISS támogatás, csak a támogatható terület mértékéig jár.

  Abban az esetben, ha az erdőtelepítés támogatható és nem támogatható területen is megvalósult, a táblarajzokat kötelező oly módon felvinni, hogy a SHAPE/EOV koordináták egy támogatható terület mértékéig terjedő, és egy nem támogatható terület mértékéig terjedő táblát alkossanak.

 

 • 2023-ban meghatározásra kerül egy végdátum (2023. tekintetében ez a dátum 2023. szeptember 29.), amíg az ügyfél még bizonyos feltételek mellett (pl.: az ügyfél kérelmének adatai még nem kerültek helyszíni ellenőrzés során ellenőrzésre) pontosíthatja a kérelmében foglaltakat. Ezen dátumot követően azonban már az agrotechnikai műveletek és másodvetésekkel kapcsolatos bejelentések kivételével nem lesz lehetőség a kérelmezett adatokban történő változások bejelentésére!

 

 • Bizonyos állatalapú támogatások esetén, élve az közöségi jogban foglalt engedménnyel, amennyiben az ügyfél a tenyészetéből olyan módon jelent ki egy állategyedet, hogy az nem ügyfél másik tenyészetébe kerül átjelentésre, ezen kijelentés automatikusan az egyed egységes kérelemből történő visszavonásának is minősül, anélkül, hogy azt az ügyfélnek a Kincsár felé külön jeleznie kellene. Az ilyen típusú visszavonásra 2023. szeptember 29-ig kerülhet sor, azon egyedek esetén, melyek a visszavonás napjáig megfeleltek a kérdéses jogcím előírásainak.

 

 • Tovább segítve az ügyfelek kérelmezését a VP AKG 2021 jogcím esetén összesítésre kerül, hogy az ügyfél, amennyiben vetésszerkezeti elírást is vállalt, a kérelmezett adatai alapján teljesíti ezen vállalását. Szintén a VP AKG 2021 jogcím esetén a 3 évig megőrzendő zöldugar, zöldugar/méhlegelő szegély táblák fixen megjelenítésre kerülnek a beadó felületen, ezzel is jelezve, hogy azon területek azonos helyen történő megőrzése az egyik feltétele a vállalás elfogadhatóságának.

 

 • Új előírásként jelent meg, hogy termeléshez kötött növénytermesztés támogatása igénylésekor, amennyiben öntözött a terület, akkor az csak vízjogi üzemeltetési-, fennmaradási engedéllyel vagy bejelentést követő engedéllyel lehetséges, az abban foglaltak betartása kötelező.

 

 • Az AÖP keretében az ügyfél önkéntes vállalást (földhasználati kategóriánkként minimum 2 maximum 4 pont erejéig) tehet a gazdasága teljes területére, megkülönböztetve a szántó, gyep és ültetvény területeivel kapcsolatosan vállalásokat. Ilyen választható előírások pl.: szántók esetén a zöldítésből már ismert növénytermesztés diverzifikációja, a táblaméret önkéntes korlátozása, méhekre veszélyes szerek használati tilalma; gyepek esetén: gyepterület megőrzése, pásztoroló vagy szakaszos legeltetés vállalása; ültetvények esetén: mikroöntözési technológiák alkalmazása az ültetvényterület legalább 50 %-án, ültetvények talajtakarása évelő kultúrák fenntartásával vagy gyepesítéssel.

  ​​​​​​​Fontos megjegyezni, hogy amennyiben az ügyfél vállalja az AÖP keretében alkalmazandó előírásokat, azt csak a gazdasága teljes területére teheti meg, és minden esetben a gazdaság teljes területére gazdálkodási naplót kell vezetnie, azon kívül meghatározott vállalások esetén az elvégzett tevékenységeket az egységes kérelem benyújtó felületén is be kell jelentenie.

 

 • A CRISS támogatás az alaptámogatás (BISS) kiegészítéseként került bevezetésre. Újraelosztó támogatásra irányuló kérelem alapján csak akkor jogosult támogatásra az aktív mezőgazdasági termelő, ha az adott kérelmezési év tekintetében az alaptámogatás vonatkozásában az ellenőrzések alapján megállapított legalább 1 hektár és legfeljebb 1 200 hektár támogatható területtel rendelkezik. Az alaptámogatásra jogosult mezőgazdasági termelő legfeljebb 10 hektárja után emelt összegű, míg a 10 hektár feletti, de 150 hektárt meg nem haladó része után csökkentett összegű újraelosztó támogatásra jogosult.

 

 • Szintén az egységes kérelem benyújtó felületén kell majd bejelenteni az egységes kérelem alá tartozó jogcímek horizontális feltételrendszere, az ún. Feltételesség keretében a nem termelő tájképi elemek és területek (Non-Productive Landscape Features and Areas = NPLFA) minimális arányára vonatkozó előírás teljesítéséhez kapcsolódó nem termelő tájképi elemeket és területeket (védett és egyéb tájképi elemek, ökológiai jelentőségű másodvetések, nitrogénmegkötő növényekkel bevetett-, valamint a parlagoltatott területek).

 

 • A 2023. támogatási évre vonatkozóan az NPLFA minimális arányára vonatkozó előírás (HMKÁ 8.) vonatkozásában a parlagoltatási kötelezettség kapcsán van lehetőség könnyítésre. A háborús helyzetre, valamint az élelmiszerellátás biztonságára való tekintettel a parlagoltatni tervezett területeken élelmezési célú növénykultúrák (kivéve kukorica és szója) termesztése megengedett. A fenti derogációs lehetőség nem vonatkozik azokra az ügyfelekre, akik agro-ökológiai program (AÖP) keretében a nem termelő tájképi elemek és területek minimális arányára vonatkozó gyakorlatot választják!

 

 • A 2023. támogatási évben a vetésváltás (HMKÁ 7.) előírásai közül csak az önmaguk után nem termeszthető növényekre vonatkozó korlátozást kell alkalmazni.


Kövesse a MobilGazdát a Facebookon: