Hírek Hírek

Megjelenés: 2009.03.11. 16:08 Utolsó módosítás: 2009.10.15. 10:52

Adatszolgáltatási kötelezettség az ÚMVP-ben
archív

Hatályba lépett az a rendelet, amely az ÚMVP támogatásban részesülő ügyfeleket arra kötelezi, hogy tegyenek eleget a program pénzügyi forrásainak felhasználásával megvalósított projektek esetében a monitoring adatszolgáltatási kötelezettségeknek. A rendelet alapján a monitoring adatlapokat 2009.03.10. - 2009.04.08. közötti időszakban kell benyújtani elektronikus úton a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.

Április 8-a után a rendeletben meghatározott időszakokban teljesítendő az adatszolgáltatási kötelezettség. Az adatszolgáltatás egy adott időszakban kiterjed az ügyfelek lezárt gazdálkodási adataira, valamint az egyes támogatási célok megvalósulásának mutatóira. Az ügyfelek a támogatási határozat kézhezvételétől az előírt fenntartási, illetve működtetési kötelezettség végéig kötelesek adatot szolgáltatni. 2009. évtől kezdődően az adatszolgáltatási kötelezettségnek az ügyfelek kizárólag elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül tehetnek eleget. Az Ügyfélkapu használatának feltétele a regisztráció a www.magyarorszag.hu honlapon.

Az adatszolgáltatásnak teljes körűnek kell lennie:

- minden támogatási határozattal rendelkező jogcím tekintetében fennáll az adatszolgáltatási kötelezettség. Az elektronikus űrlapot csak akkor tudja a rendszer elfogadni, ha annak minden mezőjét kitöltötték. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) jogosult helyszíni ellenőrzés során vizsgálni az adatszolgáltatás valóságtartalmát. Amennyiben az érintett gazdálkodó a fent leírt teljes körű adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan, vagy nem az előírt módon teljesít, mulasztási bírsággal sújtható. Az ügyfelek adatszolgáltatási kötelezettségüknek meghatalmazott útján is eleget tehetnek (falugazdász, kamarai tanácsadó). Ha a támogatott gazdálkodó szervezet (cég), akkor az adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag meghatalmazott útján teljesíthető. A  meghatalmazottnak regisztráltatnia kell az MVH Ügyfél-regisztrációs rendszerében (a www.mvh.gov.hu honlapról letölthető G001-es nyomtatványon), majd a saját ügyfélkapus azonosítójával teljesítheti az Ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségét.Ügyfélkapus belépési jogosultsággal kizárólag magánszemély rendelkezhet.

 

2009.03.11.