Hírek Hírek

Megjelenés: 2007.12.28. 11:29 Utolsó módosítás: 2009.10.15. 15:47

Adatbejelentési kötelezettség az állatalapú támogatásokhoz
archív

2008. január 1-től lépnek hatályba a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről (továbbiakban TIR) szóló 119/2007 (X.18.) FVM rendelet előírásai, melyek az állatalapú támogatásokat igénybe venni kívánó állattartók részére kötelezettségeket is tartalmaznak:

Legfontosabb új rendelkezés, hogy a jogszabály 4. § (1) alapján, az eddigiektől eltérően, nem csak minden szarvasmarhát, sertést, juhot vagy kecskét tartó tenyészetet, hanem az alábbiakban felsorolt fajokat tartó tenyészeteket is kötelező bejelenteni, ha a felsorolást követően leírt feltételek bármelyike teljesül:

    a)    lófélék: ló, szamár, öszvér;
    b)    baromfi és egyéb madárfajok (a továbbiakban együtt: baromfi): házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk, galamb, fácán, fogoly, fürj, laposmellű futómadár (strucc, emu);
    c)    házi nyúl;
    d)    prémesállat-fajok: csincsilla, nutria, angóranyúl, sarki- és ezüstróka, nyérc, görény;
    e)    halfajok;
    f)    méh;
    g)    szarvas: zártkerti tartású szarvasfélék;
    h)    vaddisznó: zártkerti tartású vaddisznó.

Az állattartónak az eddigiektől eltérően be kell jelentenie az MgSzH által vezetett TIR Adatbázisba:
    1.    Bármelyik felsorolt állatfajt tartó állattartó (árutermelő/kereskedő) tenyészetét, ha az állategészségügyi regisztrációra kötelezett, vagy ha az állattartó telepe üzemeltetéséhez támogatást kíván igénybe venni.
    2.    Bármelyik más állatfajt fogadó vágóhidat, és gyűjtőállomást.
    3.    A baromfikeltetőt, ha a keltetőgépekbe egyszerre 1000 tyúktojás egyenértéknél több rakható be.
    4.    A halkeltetőt.
    5.    A halfeldolgozót.

Az állattartó köteles továbbá bejelenteni mindazokat az állattartó (árutermelő/kereskedő) tenyészeteket, amelyekre teljesül az alábbi feltételek bármelyike:
    6.    Lóféle állatokat tartó tenyészet, amelyben legalább harminc lóféle állatot tartanak.
    7.    Baromfitartó tenyészet, ha külön jogszabály szerint az állategészségügyi hatóság által nyilvántartott nagy létszámú telep tartozik hozzá, vagy a tartó kistermelői élelmiszer-termelői (vágási) engedéllyel rendelkezik, vagy ha vágóhídra szállítanak baromfit.
    8.    Házinyulat vagy prémes állatot tartó tenyészet, amelyben legalább 50 nőivarú állatot és szaporulatát tartják, vagy a tartó kistermelői élelmiszer-termelői (vágási) engedéllyel rendelkezik.
    9.    Haltartó tenyészet, amelyhez legalább 30 hektár halastó tartozik.
    10.    Méhtartó tenyészet, legalább 50 méhcsalád esetében.

A TIR-ben már regisztrált tenyészet esetén, ha az állattartó MVH-s ügyfél-regisztrációs száma még nincs nyilvántartva az TIR-ben, akkor azt a megfelelő formanyomtatványon 2008.02.01-ig be kell jelentenie.

Amennyiben az ügyfél a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, a határidőt követően az állattartással kapcsolatban semmilyen ügyintézést folytatni nem tud, állatalapú támogatásokra pedig nem jogosult.

Egyéb fontos tudnivalók:
- Az állattartónak a nyilvántartásba vételi bejelentése során, ha az állattartóhoz több tartási hely tartozik, akkor ezekből különböző tenyészeteket kell kialakítania, kivéve, ha az állattartó írásbeli kérelmére, az illetékes megyei állategészségügyi hatóság engedélyezi földrajzilag elkülönült tartási helyekből egy tenyészet kialakítását és nyilvántartását..
- Egy tenyészetnek egy időben csak egy állattartója lehet. Ha egy tartási helyen több állattartó is tart állatot, akkor minden állattartónak külön kell kialakítania és bejelentenie egy tenyészetet.
- Egy tartási hely ugyanannak az állattartónak csak egy tenyészetéhez tartozhat.

A formanyomtatványok letölthetők a www.enar.hu honlapról. A pontos teendőkkel kapcsolatban felvilágosításért fordulhat a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatához (06-1-212-1730; enarufsz@ommi.hu).