Hírek Hírek

Megjelenés: 2008.04.21. 10:16 Utolsó módosítás: 2009.10.16. 12:08

Adatátadási hiba az állattartóknál
archív

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a termeléshez kötött anyatehéntartás támogatási kérelmek döntéshozatali eljárása során adatátadási hibát tapasztalt a kérelmezett anyatehenek termékenyítésére vonatkozóan.

Annak érdekében, hogy az informatikai rendszer működése közben jelentkezett hiba miatt az ügyfeleket ne érhesse hátrány, az MVH az érintett állattartókat tájékoztatóban értesíti a termékenyítési bejelentésekkel kapcsolatos hiányosságokról és a szükséges teendőkről. A tájékoztató levelek postázása már megtörtént, de ez úton is szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy akik ezen hibáról értesítést kapnak, legkésőbb 2008. április 25-ig pótolhatják a szaporítások bejelentését a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál (MgSzH)! Fontos tudni azt is, hogy a mélyhűtött szaporítóanyag termékenyítési célú felhasználásának bejelentése a hatályos jogszabályok alapján az inszeminátorok feladata és kötelessége, az embrió átültetések bejelentése az embrió átültetők feladata, ezért kérjük, a bejelentés pótlása ügyében forduljanak hozzájuk. A természetes fedeztetések, szabad és háremszerű pároztatások bejelentéséről a tartónak kell gondoskodni.
Az állattartók a termékenyítések bejelentésének megtörténtéről az MgSZH ügyfélszolgálatán tájékozódhatnak (cím: MgSZH Központ TER, 1525, Budapest, Pf. 25, tel: 06-1-336-9411). Egyúttal tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy a hiányzó adatok pótlásának határideje miatt, a termeléshez kötött anyatehéntartás támogatások kifizetése május hónapban várható.