Hírek Hírek

Megjelenés: 2007.07.30. 14:48 Utolsó módosítás: 2009.10.16. 10:43

A Vám- és Pénzügyőrség végzi az EMOGA-ból finanszírozott egyes támogatások kedvezményezettjeinek átfogó ellenőrzését
archív

Megkezdődtek a 2007. évi vizsgálatok

Az Európai Unióhoz (EU) történő csatlakozásunk óta a vámhatóság feladatai közé tartozik az EMOGA Garancia Részlegből finanszírozott támogatásokhoz kapcsolódóan a 4045/89/EGK rendelet szerinti utólagos vállalatellenőrzések elvégzése. (Kivételt képeznek azok a jogcímek, amelyeket a 2311/2000/EK rendelet ekként meghatároz.)

E tevékenységet a Vám- és Pénzügyőrség regionális parancsnokságai látják el. Az ellenőrzések alapját az EU-támogatások hazai kifizető ügynöksége, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által átadott, az „EMOGA- pénzügyi évre” (az október 16-tól a következő év október 15-ig terjedő időszakra) vonatkozó kifizetési adatai képezik. Ezekből a Vám és Pénzügyőrség kockázatelemzés alapján ellenőrzési tervet készít, amit jóváhagyásra az EU Bizottságához továbbít. A tervben szereplő kedvezményezettek vizsgálatára az EMOGA pénzügyi év utáni július 1. és a következő év június 30. között kerül sor.

Meghaladja a 80-at azon támogatási jogcímek száma, amelyek esetében az utólagos ellenőrzést a Vám- és Pénzügyőrség végzi. Az összes kifizetésnek csupán mintegy 15 százalékát teszik ki az export-visszatérítések, amelyekhez tényleges vámeljárások is köthetők. A vizsgált kifizetések közül a legjelentősebbek az intervenciós raktározás és a termelési támogatások jogcímei.

A vámhatóság által elvégzett ellenőrzésekről vizsgálati jegyzőkönyv készül, amelyek alapján az MVH szükség esetén intézkedéseket tehet.

Jelenleg már folyik a 2007/2008. évi ellenőrzési időszakra tervezett utólagos vállalat-ellenőrzések végrehajtása. Elsősorban a gabona intervenció – tárolás jogcímen kifizetett összegek ugrásszerű emelkedéséből következően, az előző évhez képest jelentősen megemelkedett a vámhatóságra váró vizsgálatok száma.