Hírek Hírek

Megjelenés: 2005.04.07. 12:16 Utolsó módosítás: 2009.10.15. 11:14

A köztartozásokkal rövidül a nemzeti kiegészítő („top up”) támogatás
archív

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 28.§ (5) bekezdésében leírtak értelmében az igénylőknek megítélt, az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatásból (az ún. „Top up”-ból) a kifizetésért felelős Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) köteles levonni a kedvezményezett esetleges köztartozásait. A köztartozás összegének levonása az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) által az MVH részére szolgáltatott adatok alapján történik.

A levonással érintett kedvezményezettek, több esetben fordultak panasszal az MVH-hoz a támogatási összeg csökkentése miatt, vitatva a köztartozásuk összegét, illetve fennállását.
A köztartozás összegének helytállósága tekintetében az MVH nem rendelkezik hatáskörrel, mivel azok az APEH nyilvántartásában szereplő adatok, amelyeket az MVH nem vizsgálhat felül, s a közölt adatoknak megfelelő összeget utalja át az adóhatóságnak.
A támogatási összeg köztartozás levonása miatti csökkentéséből eredő panaszaikkal az érintettek az illetékes megyei APEH Igazgatósághoz fordulhatnak, ahol tájékoztatást kaphatnak a köztartozásaik alakulásáról.
Az APEH-hez történő átutalásával egyidejűleg a köztartozás megfizetettnek minősül, ezt az MVH által az érintetteknek megküldött Értesítés tanúsítja.
Amennyiben a kedvezményezett a támogatás átutalásával egyidejűleg rendezte köztartozását, illetve az APEH a kedvezményezett egy másik számlájáról már inkasszóval leemelte azt, az adótúlfizetést az APEH-től, az ott rendszeresített 0717 számú nyomtatványon igényelheti vissza.