Hírek

A főnövény betakarítási időpontjának bejelentése az egységes kérelemben

A főnövény betakarítási időpontjának bejelentése az egységes kérelemben

Utolsó módosítás: 2019.08.16 10:29

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egységes kérelem beadó felületen a „Főnövény betakarítási időpontjának bejelentése” minden esetben a növény lekerülésének időpontját jelenti az adott területről!

A nem megfelelően bejelentett betakarítási időpont az 1307/2013/EU rendelet 44. cikkében meghatározott  diverzifikációs követelmények betartásánál is problémát okozhat. A 10/2015. (III.13.) FM rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése értelmében a növénytermesztés diverzifikálása szempontjából azok a növénykultúrák vehetőek figyelembe, amelyek a tárgyév május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban a leghosszabb ideig - az adott növénykultúra vegetációs idejére figyelemmel - vannak jelen a mezőgazdasági termelő egységes kérelmében bejelentett szántóterületének részét képező tábláin. Az egyazon szántóterületen a tárgyévben termesztett növénykultúrák közül a terménydiverzifikáció szempontjából figyelembe vehető növénykultúrákat a Magyar Államkincstár (Kincstár) – a korábbi években is alkalmazott eljárás szerint - az egységes kérelemben bejelentett vetési és betakarítási időpontok alapján határozza meg.

A fentiek mellett a főnövény illetve a másodvetés tényleges vetési és betakarítási időpontjai annak ellenőrzésére is szolgál, hogy az egyes EFA elemek a 10/2015. (III.13.) FM rendelet szerint előírt termesztési időszakban valóban megtalálhatóak-e a területen.

A 2018. támogatási évben számos ügyfél kérelmében került a 10/2015. (III.13.) FM rendelet 21. § (5b) bekezdése értelmében elutasításra nitrogénmegkötő növényekkel bevett terület típusú EFA elem, mivel az ügyfelek bejelentése alapján 10/2015. (III.13.) FM rendelet 21. § (5) bekezdésében meghatározott termesztési időszakban nem volt a területen az adott növény.

A 10/2015. (III.13.) FM rendelet 21. § szerint:

(5) A nitrogénmegkötő növényfajok esetében a termesztési időszak az évelő növények esetében május 1-jétől szeptember 30-ig, az egynyári növények esetében április 1-jétől május 31-ig - szója esetében május 15-től július 15-ig, zöldborsó és lóbab esetében május 1-jétől május 31-ig, közönséges vagy veteménybab esetében május 10-től július 20-ig - tart.

(5a) Az ökológiai jelentőségű területen vetett nitrogénmegkötő növénykultúrának ezen időszakok teljes tartamában - évelő növények esetében a növénykultúra telepítésének és kiforgatásának évében is - jelen kell lennie a mezőgazdasági termelő földterületén. A 2. melléklet szerinti nitrogénmegkötő és nem nitrogénmegkötő növény keverékének vetése esetén a keveréknek a nitrogénmegkötő növény termesztési időszakának teljes tartamában - évelő növény esetében a növény telepítésének és kiforgatásának évében is - jelen kell lennie a mezőgazdasági termelő földterületén.

(5b) Ha az adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés keretében megállapítást nyer, hogy a nitrogénmegkötő növények, keverékeik vagy a nitrogénmegkötő növények és nem nitrogénmegkötő növények keverékei az (5) bekezdésben leírt termesztési időszakokban nincsenek jelen a mezőgazdasági termelő földterületén, akkor a földterület nem vehető figyelembe nitrogénmegkötő növényekkel bevetett ökológiai jelentőségű területként.

A Kincstárhoz beérkező fellebbezések és ügyfél-visszajelzések alapján megállapítható, hogy az érintett ügyfelek állítása szerint az egységes kérelem beadó felületen a főnövény betakarítási időpontjának bejelentése a korábbi évekkel ellentétben tévesen a kaszálás idejét jelentette, amelyet követően a növénykultúra továbbra is megtalálható volt a területen.

Fokozottan felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy a 2019. évi támogatási évben (a tavalyi évben tapasztalható nagymértékű EFA kijelölési és diverzifikációs követelmények be nem tartása miatti levonások és közigazgatási szankciók elkerülése érdekében) az egységes kérelem beadó felületen a főnövény betakarítási ideje csak abban az esetben kerüljön bejelentésre, amennyiben az adott főnövény a valóságban lekerül az érintett területről!

Felhívjuk a kedvezményezettek figyelmét arra, hogy az Agrár-környezetgazdálkodási intézkedés esetén a Kincstárnak több előírás teljesülésének ellenőrzésénél figyelembe kell vennie a  az egységes kérelemben bejelentett betakarítási időpontokat, így különösen, de nem kimerítő jelleggel: a zöldugar területen való tartásának 3 éves kötelezettségénél, illetve azon vállalás esetében, ahol a kedvezményezett a tematikus előíráscsoporttal érintett teljes területen évelő növénykultúrák (szálas pillangós takarmánynövények, azok füves keveréke, zöldugar illetve ideiglenes gyep) termesztését vállalta. A támogatói okiratban 100 hektár alatti területtel támogatott kedvezményezettek által vállalt vetésszerkezeti előírások teljesítésének ellenőrzésére, illetve az esetleges, a Pályázati Felhívások szankciós táblázatában foglalt szankciós tételek érvényesítésére az adott intézkedés utolsó, kötelezettségvállalási évében kerül sor. 


Kövesse a MobilGazdát a Facebookon: