Vissza 99/2005 (IX. 01.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

99/2005 (IX. 01.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2009.12.02 10:39

A gabonaintervenciós készletjelentési formanyomtatványok módosításáról

I. Módosítással érintett közlemények

A gabonafélék 2004/2005. gazdasági évben történő intervenciós tárolásról szóló 79/2004.(XII. 1.) MVH Közlemény 4. és 5. számú mellékletében (raktározási szerződésben) és a gabonafélék 2004/2005. gazdasági évben közraktárak bevonásával történő intervenciós tárolásról szóló a 31/2005. (IV. 11.) MVH Közlemény 3. számú mellékletében (közraktári szerződésben) meghatározott eseti, havi és éves készletjelentések , valamint a felvásárolt intervenciós gabonakészletek raktárak közötti áttárolásáról szóló 54/2005. (VI. 15.) MVH közlemény 2.a és 2.b melléklete a jelen közleményben meghatározott formátumra módosul . A jelentési kötelezettségre vonatkozó egyéb rendelkezések nem változnak.

II. Készletjelentések benyújtása

A teljesítésigazolások alapjául szolgáló intervenciós készletjelentéseket 2005. szeptember 1‑től kizárólag a jelen közlemény szerinti formanyomtatványokon lehet benyújtani az MVH raktár helye szerint illetékes kirendeltségéhez.

A raktár üzemeltető által benyújtott készletjelentés részét képezi:

•  egy S0001 típusú főlap (1 . számú melléklet ) és

•  legalább egy S0002 típusú betétlap (2 . számú melléklet ) vagy egy S0003 típusú tételegyesítési adatlap (3 . számú melléklet ) a készletváltozás jellegétől függően.

A készletjelentéseket a jelen közlemény szerinti kitöltési útmutató ( 4. számú melléklet ) alapján kell kitölteni. A raktározónak az alábbi készletjelentési kötelezettségei vannak az MVH-val szemben:

•  Eseti készletjelentés benyújtása a készletváltozást követő napon 10 óráig

•  Havi készletjelentés benyújtása a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig

•  Éves készletjelentés benyújtása minden naptári év október 10-éig

A hiányosan vagy nem megfelelő formanyomtatványokon benyújtott készletjelentéseket az MVH nem fogadja be és az emiatt fellépő esetleges jelentési kötelezettség késedelme vagy mulasztása esetében az MVH az intervenciós raktározási szerződés 7. pontja alapján jár el.

III. Készletjelentés főlapja (S0001)

Minden készletjelentéshez tartozik egy S0001 típusú főlap melyen a raktár üzemeltetőjének meg kell adnia az egyedi azonosításhoz szükséges adatokat és a készletjelentés típusára vonatkozó információkat. Minden főlaphoz tartoznia kell legalább egy betétlapnak vagy egy tételegyesítési adatlapnak. A főlap önmagában nem érvényes.

IV. Készletjelentés betétlapja (S0002)

Az S0002 típusú betétlapon kell jelentenie a raktár üzemeltetőnek az intervenciós célra szerződött tárolókban történt készletváltozásokat. Csak azokról a tárolókról kell küldeni eseti készletjelentést melyekben mennyiségi változás történt (növekedés vagy csökkenés). Havi és éves készletjelentést a szerződött telephelyen található összes tárolóban található készlet nyitó és záró mennyisége alapján kell kitölteni a főlapon jelzett időszakra vonatkozólag.

V. Készletjelentés tételegyesítési adatlapja (S0003)

Áruk összeöntése (tételegyesítés) esetén a készletjelentéshez mellékelni kell az S0003 típusú adatlapot. Csak olyan intervenciós készleteket lehet egyesíteni, melyek az egyesítés napján az MVH központi nyilvántartása szerint egy tárolótérben helyezkednek el, azaz:

•  Abban az esetben, ha az adott gabona tételek eleve egy tárolótérben (jellemzően síktárolóban) helyezkednek el, akkor a készletjelentés főlapjához csak egy tételegyesítési adatlap csatolása szükséges.

•  Abban az esetben, ha az összeöntésre kerülő gabona tételek eredetileg külön tárolótérben (jellemzően siló típusú tárolókban) helyezkedtek el és az árumozgások következtében kerültek összeöntésre, akkor a készletjelentés főlapjához legalább egy árumozgásról szóló betétlapot és egy tételegyesítési adatlapot szükséges csatolni.

Az összeöntést követően az új tételhez tartozó új tételazonosítóról és minőségi paraméterekről az MVH írásban értesíti a raktár üzemeltetőjét.

VI. További Információk

A közleményhez kapcsolódó mellékletek:

1. számú melléklet : Intervenciós készletjelentés főlap (S0001)

2. számú melléklet : Intervenciós készletjelentés betétlap (S0002)

3. számú melléklet : Intervenciós készletjelentés adatlap (S0003)

4. számú melléklet : Kitöltési útmutató az intervenciós készletjelentéshez

A közlemény a www.mvh.gov.hu honlap „Közlemények” menüpontja alól letölthető. További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen vagy az (1) 3743-603, és az (1) 3743-604 telefonszámon kérhető.

Jelen közlemény a kihirdetés napján lép hatályba.

 

Budapest, 2005. szeptember 01.

 

Margittai Miklós elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek