90/2005 (VIII. 18.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

90/2005 (VIII. 18.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2009.11.10 18:43

a gabonaintervencióban résztvevő minőségvizsgáló laboratóriumok mintavételezési eljárásba való bevonásáról

I. Az intézkedésben való részvétel feltételei

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának keretében alkalmazott gabonaintervenció magyarországi végrehajtására vonatkozó nemzeti jogi szabályozás előírásai értelmében az intézkedéshez kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatok elvégzését kizárólag a jogszabályban kijelölt, a Grain and Feed Trade Association (GAFTA) által elismert, Magyarországon működő laboratóriumok láthatják el. A mintavételezésben való részvételre azok a laboratóriumok jelentkezhetnek, melyek rendelkeznek a gabonaintervencióban résztvevő minőségvizsgáló laboratóriumok kiválasztásáról szóló 74/2004. (X. 29.) MVH közlemény alapján az MVH-val érvényes szerződéssel, továbbá vállalják a vett minták szabályok szerinti elemzését. A gabona intervencióhoz kapcsolódó raktárakba történő ki- és betároláskori, és a raktárban történő gabona átvétel, illetve készlet ellenőrzéskori mintavételezésre vonatkozó részletes előírásokat a 3. számú melléklet szerinti szerződés tartalmazza.

II. Az ajánlat benyújtása

Az 1. számú melléklet szerinti ajánlatokat azok mellékletével együtt az MVH Központi Hivatalához postai úton (a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, 1385 Budapest 62. Pf.: 867. címre), faxon (a 06/1-219-45-11 fax számra), vagy személyesen (a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Ügyfélszolgálatán, 1054 Budapest Alkotmány u. 29. címen) lehet benyújtani. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2005. szeptember 8.

Amennyiben az ajánlat nem jelen Közlemény szerint lett benyújtva az MVH az ajánlattevőt a hiányok pótlására szólítja fel. A hiánypótlást a felhívásban megjelölt határidőben kell benyújtani a fenti címre.

A 2005. szeptember 8.-a után beérkezett ajánlatokat az MVH elutasítja.

III. Az ajánlat elbírálása

Kizárólag az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon meghatározott adattartalommal elkészített ajánlatok fogadhatók el, illetve azok alapján köthető szerződés.

Az MVH előnyben részesíti azokat a laboratóriumokat, amelyek rendelkeznek a GAFTA Superintendents and Surveyor tanúsítással, a Nemzeti Akkreditáló Testület gabonafélék mintavételezésére vonatkozó tanúsítással és nagyobb mennyiség mintázását vállalják, illetve országos szinten nagyobb területen vállalják a mintavételezést.

IV. A mintavételezés díjazása

 

Mintavétel típusa

Díj*

 

Raktárban tárolt termények mintavétele

 

70.- HUF /MT

 

Ki- és betároláskori mintavétel

 

 


 

Napi 200 tonnáig

 

25 000.- HUF / kiszállás

 

Napi 200 tonna felett

 

125.- HUF /MT

* a fenti díjtételek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

V. A szerződéskötés feltételei

A gabonaintervencióhoz kapcsolódó gabonatételek mintavételezésének elvégzésére az MVH a 3. számú melléklet szerinti szerződést köti meg mindazokkal a laboratóriumokkal, amelyek elfogadják jelen közleményben, illetve a közlemény 3. számú melléklete szerinti szerződésben kihirdetett feltételeket és érvényes ajánlatot nyújtanak be, illetve az előnyös tulajdonságok alapján az MVH kiválasztotta mintavételezésre.

VI. Kapcsolódó jogszabályok

•  a Bizottság 2000. április 19 -i, a gabonafélék intervenciós ügynökségek által történő átvételére vonatkozó eljárások kialakításáról, valamint a gabonafélék minőségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapításáról szóló 824/2000/EK rendelete

•  a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény

•  a gabona és rizs intervenciójáról szóló 66/2004. (IV. 29.) FVM rendelet

•  az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet

VII. Mellékletek és további információk

A közleményhez kapcsolódó mellékletek:

1. számú melléklet: ajánlattételi formanyomtatvány

2. számú melléklet: kitöltési útmutató

3. számú melléklet: megbízási szerződés

Jelen Közlemény, illetve mellékletei a www.mvh.gov.hu Közlemények” menüpontja alól tölthetők le. A kapcsolódó jogszabályok megtalálhatók a www.mvh.gov.hu és a www.fvm.hu honlapokon, illetve az Európai Unió hivatalos honlapján, a http://europa.eu.int/eur-lex/hu/search/search_lif.html címen.

További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen vagy az (1) 3743-603, és az (1) 3743-604 telefonszámon kérhető.

 

Budapest, 2005. augusztus 18.

 

Margittai Miklós mb. elnök

 

 

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek