84/2006 (VIII. 17.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

84/2006 (VIII. 17.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2009.11.04 18:22

az elismeréssel rendelkező cukor- és izoglükóz-gyártók havi adatszolgáltatási kötelezettségéről

I. A havi jelentés benyújtására kötelezettek köre

Havi jelentés benyújtására a Bizottság 2006. június 29-i 952/2006/EK rendelet 21. cikke alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) által kibocsátott elismeréssel rendelkező, cukor, illetve izoglükóz készterméket előállító, „gyártó” vállalkozások kötelezettek.

II. Havi jelentés benyújtása

Jelentési kötelezettségének a cukorgyártó vállalkozás az e Közlemény 1-4. mellékletei szerinti formanyomtatványok kitöltésével és a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig történő benyújtásával köteles eleget tenni.

Jelentési kötelezettségének az izoglükóz-gyártó vállalkozás az e Közlemény a 5-6. mellékletei szerinti formanyomtatványok kitöltésével és a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig történő benyújtásával köteles eleget tenni.

A jelentéseket az MVH Központi Hivatalához kell benyújtani postai úton, vagy faxon az alábbi címre, illetve faxszámra:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

1385 Budapest 62. Pf. 867.

Fax: 1/219-4511, 1/219-4512

Személyes benyújtás esetén:

MVH Ügyfélszolgálat

1095 Budapest, Soroksári út 22.-24.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30

Péntek: 8.00-12.00

III. Kitöltési segédlet[1]

A havi jelentés összeállítása során az adatokat az alábbi fogalom-meghatározások alapján kell megadni:

Készletek:

„kvótacukor”, „kvóta-izoglükóz”: az érintett vállalkozás számára meghatározott kvótán belül termelt cukor, illetve izoglükóz mennyisége.

„kvótán felüli cukor”, „kvótán felüli izoglükóz”:

az érintett vállalkozás által a számára meghatározott kvótáján felül termelt cukor, illetve izoglükóz mennyisége, amihez hozzá kell adni a 2005/2006. gazdasági év C-cukor, illetve C-izoglükóz mennyiségét.

„áthozott/átvitt mennyiség”: az érintett vállalkozás kvótáján felüli cukor-, vagy izoglükóz-termelés egészének, vagy részének az MVH által átvitelre jóváhagyott mennyisége, a 318/2006/EK rendelet 14. cikke alapján.

„kivont mennyiség”: a 318/2006/EK rendelet 19. cikke alapján a kvótacukor, illetve a kvóta-izoglükóz azon mennyisége, amelyet a Bizottság döntésén alapuló MVH határozat alapján ki kell vonni a piacról.

Termelés:

„cukortermelés”: a 952/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott termékek fehércukorban kifejezett teljes mennyisége.

„egyéb (termelés)” – cukor: a 952/2006/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott termékek mennyisége.

„izoglükóz-termelés”: a 952/2006/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott termék szárazanyagban kifejezett teljes mennyisége.

„egyéb (termelés)” – izoglükóz: azon mennyiségek, amelyek nem felelnek meg a 952/2006/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározottaknak.

IV. Hatályba lépés

Jelen közlemény kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy egyidejűleg a 14/2004. (V. 13.) MVH Közlemény hatályát veszti.

A jelen közleményben kihirdetett, a havi jelentés alapjául szolgáló formanyomtatványokat a 2006/2007. gazdasági év kezdetétől kell alkalmazni.

V. Kapcsolódó jogszabályok

- a Tanács 2006. február 20-i 318/2006/EK rendelete a cukorágazat piacának közös szervezéséről

- a Bizottság 2006. június 29-i 952/2006/EK rendelete a cukor belső piaca és a kvótarendszer irányítása tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól

- a Bizottság 2006. június 29-i 967/2006/EK rendelete a kvótán felüli cukortermelésre vonatkozóan a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról

- a Bizottság 2006. március 27-i 493/2006/EK rendelete a cukorágazat piacának közös szervezését érintő reform keretében átmeneti intézkedések megállapításáról, valamint az 1265/2001/EK és a 314/2002/EK rendelet módosításáról

- a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény

A jelentések teljesítésével kapcsolatban tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen.

Budapest, 2006. augusztus 17.

Margittai Miklós

elnök[1] A segédlet nem terjed ki a jelentés minden sorára.

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek