Vissza 8/2006 (I. 20.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

8/2006 (I. 20.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2009.11.10 18:44

a 121/2005. (XI. 14.) számú MVH közlemény módosításáról

I. A módosítás bevezetésének indokairól

Az intervenciós intézkedésekre vonatkozó Európai Uniós rendelkezések és hazai jogszabályok változása szükségessé tette a 2005/2006. gazdasági évre új minőségvizsgálati módszer bevezetését. Ehhez kapcsolódóan a jelen közleményben módosításra kerülnek a szerződés egyes pontjai.

II. A módosításról

A gabonaintervencióban résztvevő minőségvizsgáló laboratóriumok mintavételezési eljárásba való bevonásáról szóló 90/2005. (VIII. 18.) számú MVH közlemény módosításáról szóló 121/2005. (XI. 14.) közlemény 1. számú melléklete (Megbízási szerződés) jelen közlemény 1. számú melléklete szerint módosul.

III. A módosítás hatályáról

Jelen közlemény visszamenőlegesen, 2005. november 16-tól hatályos.

IV. Kapcsolódó jogszabályok

- a gabona intervenciójáról szóló 101/2005. (X. 28.) FVM rendelet

- A Bizottság 2005. július 6.-i, a gabonafélék intervenciós hivatalok által történő átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a gabona minőségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapításáról szóló 824/2000/EK rendelet módosításáról szóló 1068/2005/EK rendelete

V. Mellékletek és további információk

A közleményhez kapcsolódó mellékletek:

1. számú melléklet: „módosított” szerződés

Jelen Közlemény, illetve mellékletei a www.mvh.gov.hu Közlemények” menüpontja alól tölthetők le. A kapcsolódó jogszabályok megtalálhatók a www.mvh.gov.hu és a www.fvm.hu honlapokon, illetve az Európai Unió hivatalos honlapján, a http://europa.eu.int/eur-lex/hu/search/search_lif.html címen.

További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen vagy az (1) 3743-603, és az (1) 3743-604 telefonszámon kérhető.

 

Budapest, 2006. január 20.

 

Margittai Miklós elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek