79/2006 (VII. 27.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

79/2006 (VII. 27.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2009.11.04 18:20

a vegyiparban felhasznált egyes cukortermékekre nyújtott termelési visszatérítése jogcím lezárásáról és egyes MVH közlemények hatályon kívül helyezéséről

I. A cukorpiaci rendtartás szabályainak módosulása

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája alá tartozó cukorpiaci rendtartás tekintetében az 1260/2001/EK tanácsi rendelet 2006. június 30-i nappal hatályát vesztette. A rendtartásra vonatkozóan 2006. július 1-jétől, a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló 318/2006/EK tanácsi rendeletben rögzített előírások az irányadók.

Az új jogszabályi rendelkezések értelmében a 2006/2007. gazdasági évtől a vegyiparban használt egyes cukortermékekre nyújtott termelési visszatérítések tekintetében a 1260/2001/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1265/2001/EK rendelet alapján a vegyiparban felhasznált cukortermékekre termelési visszatérítés nem nyújtható.

II. Átmeneti intézkedések

1. Ígérvény:

A 2006. június 30-ig kiállított ígérvények kizárólag a 2005/2006. vagy az azt megelőző gazdasági években, kvótán belüli termelésből származó alaptermékekre vonatkozóan, 2006. augusztus 31-éig érvényesek.

Tekintettel az érvényesség időtartamának korlátozására, az ígérvénnyel rendelkező feldolgozó az ígérvény érvényességi idején belül írásban kérelmezheti a jóváhagyott alaptermék-mennyiség csökkentését. Az MVH az általa az ígérvény kibocsátásakor lekötött biztosítékot a csökkentésre kerülő mennyiség erejéig felszabadítja.

2. Támogatási kérelem:

Az ígérvényekhez kapcsolódó támogatási kérelmek végső beérkezési határideje:

2006. október 31.

A 2006. június 30-ig kiadott valamennyi ígérvényre vonatkozóan a 2006. október 31-ét követően beérkező támogatási kérelmek elutasításra kerülnek. Azon ígérvényeknél, ahol az ígérvény kihasználtsági foka nem érte el a 90%-ot, az MVH intézkedik a biztosíték lehívásáról a fel nem használt mennyiség erejéig.

III. Hatályon kívül helyezés

Ezen közlemény megjelenésével egyidejűleg a 30/2004. (VI. 21.) MVH Közlemény, a 46/2004. (VIII. 6.) MVH Közlemény, valamint az 56/2004. (IX. 17.) MVH Közlemény hatályát veszti azzal, hogy a 2006. augusztus 31-ig érvényes ígérvényekhez kapcsolódó támogatási kérelmek tekintetében az 56/2004. (IX. 17.) MVH Közlemény továbbra is alkalmazandó.

IV. Kapcsolódó jogszabályok

- az Európai Bizottság 2001. június 27-i 1265/2001/EK rendelete a vegyiparban használt egyes cukortermékekre nyújtott termelési visszatérítések tekintetében a 1260/2001/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról

- az Európai Tanács 2006. február 20-i 318/2006/EK rendelete a cukorágazat piacának közös szervezéséről

- az Európai Bizottság 2006. március 27-i 493/2006/EK rendelete a cukorágazat piacának közös szervezését érintő reform keretében átmeneti intézkedések megállapításáról, valamint a 1265/2001/EK és a 314/2002/EK rendelet módosításáról

- a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény

Az intézkedéssel kapcsolatban tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen.

Budapest, 2006. július 27.

Margittai Miklós elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek